Tokinao

Zanahary ô tahio ny Tanindrazanay! (Noro-Tokinao)
2009/03/29,17:19

31/03/09 :

Ho fanohanako ilay lahatsoratr'i randria2009 : izay nilazany (na koa nampahatsiahiviny) ny vono moka nataon'ny frantsay tamin'ny 29 martsa 2009 dia indro apetrako eto ity horonantsary ity :


      Raha tsy mandeha ny horonantsary etsy ambony dia midira ato mivantana.

29/03/09 : 

Ela ny ela ka sendra olona tia mihira, sy tia ny gadon-kira tiako aho, nanomboka nihirahira izahay omaly hariva ary efa hira 6 sahady no voarakitra ho anaty solosaina. Na izany aza, dia aleo ho ity "Zanahary ô, tahio ny Tanindrazanay" ity ihany aloha no hozaraina amintsika anio : ny antony dia ho fahatsiarovana ny 29 martsa 1947 (62 taona lasa izay). (tsindrio ilay rohy etsy aloha : dia hisokatra ny varavarankely misy feo mp3 maharitra 1'55 ary milanja 400Ko) : http://sitlo.blaogy.com/gallery/78/4552-dewplayer.swf?mp3=http://sd-1.archive-host.com/membres/playlist/3999841014616906/ZanaharyotahionytanindrazanayMP3.mp3&showtime=1  (->mba ilazao ange aho raha mandeha io player io azafady).

Tonony :
Zanahary ô tahio Ny Tanindrazanay


I-        Zanahary ô tahio ny Tanindrazanay,
Handroso lalandava,
Handry fahizay.
Enga anie hanjaka ao
ny saina mahay miray,
Dia ho tany sambatra ilay Madagasikaranay

II- Ireo mpitondra anay arovy lalandava koa,
Toloro saina hendry, kinga sy mahay.
Ka ny marina anie no
mba hanjaka ao tokoa,
Dia ho tany sambatra
Ilay Madagasikaranay

III-      Ny taranakay tahio ho
vanona tokoa ;
Ireo no solofo,
dimby rahatrizay.
Mba ho tena mahatoky,
feno fahendrena koa,
Dia ho tany sambatra
Ilay Madagasikaranay.

noforonina sy narindran'i G. Ramiarison.

Ara-tantara kosa :
Noforonin'i G. Ramiarison ity hira ity tamin'ny taona 1919 ary isan'ny saika hatao ho hiram-pirenena (miaraka amin'ilay "Ry Tanindrazanay malala ô"). Ara-lova-tsofina dia : tsy tapaky ny malagasy teto an-tanindrazana izay hatao hiram-pirenena  amin'izy roa ireo. Ka ny depiote malagasy tany am-pita no nasaina nisafidy. Dia ilay "Ry Tanindrazanay malala ô" no lany. Misy moa no milaza fa lafrantsa no nanapa-kevitra. Ary naleony izay heveriny ho mitovitovy kokoa amin'ny "ilay vehivavy marseiezy". Amiko manokana dia tsy midika velively izany fa nalain-tahaka ny "Ry tanindrazanay malala ô". Ny tsara ho tsiahivina dia fahaleovan-tena sarintsariny no antsika tamin'izany fotoana : satria na dia i Philbert Tsiranana aza dia
napetraky ny frantsay fa tsy nofidiam-bahoka.


 
Raha asiana resaka kosa ny fomba nanaovanay ny fandraisam-peo dia toy izao :
1°- nohirainay ny "soprano" (Noro) sy "basse" (Tokinao), ary avy eo
2°- nohirainay ny "alto" (Noro) sy "tenor" (Tokinao), ary farany dia
3°-natambatra tamin'ilay laozisela "audacity".

Ho fehiny dia olon-droa no nihira azy io. Ny manana sofina mozikaly dia hahita kilema majinijinika, nefa dia ataovy toy ny mihina-poza e : ankafizina na dia be faikany. Tsy nisy famerenana koa taloha'ny fandraisam-peo fa tonga dia natao ady vomangan'Ikirijavola ka ny voamasony no nopotsirina :). Aleo ho hatreo ny ohabilana sao hiteniteny foana ny hiafarako Cool.


Tsikeran-tena :

Apetrako ity mba hanakianako ny feonay. Izaho manko tsy mba mety afa-po izany mihitsy amin'ny hirako. Ngah hita fa ratsy feo nefa te hihira e Smile. Koa ireto àry ny hitako ho tsinin'ny feonay :
1°-tsy heno tsara ny feoko (basy sy tenor).
2°-misy vanineny diso kely ny an'i Noro : "fahizay" fa tsy "fehizay"
3°-msy naoty diso madinidinika kely.
dia miandry ny tsikera avy aminao koa e :).

Fianarana Solfa voalohany eto @ aterineto!
2008/10/30,01:04

Ho fanomezako fahafaham-po an'ireo manontany ahy ny fomba fihiràna amin'ny solfa dia indro atoroko eto izany :

Raisintsika ohatra ilay solfa napetrak'i pkm atsy. Tsy ho hiraina manontolo anefa, fa ilay "refy" enina voalohany ihany no ampiharantsika izany. Ny "refy" iray moa dia manomboka amin'ny "fefy" iray ary mifarana amin'ny "fefy" manaraka (jereo ny sary etsy ambany). Noho Izany, ny refy enina tiako lazaina dia manomboka amin'ny voalohany ka hatramin'ilay hoe "tony ny fo" no hohiraintsika :

Izay no ela fa ireto no dingana raha hihira an'io solfa io :

1°- Fantarina ny gadona. Eto dia 6/4 ny "gadona" satria voazarazaran'ny ":" sy ny "!" ho enina ny refy iray (na koa fefy roa mifanaraka). Izany moa dia midika fa toy izao ny gadon'ity hira ity :alaivo ato ny fomba fanisana ny gadona 6/4. (Ny ankabeazan'ny hira tsotsotra moa dia marihiko fa 4/4)

2°-  Manaraka izay dia jereo ireo pitsopitson'ny solfa hahafahanao mampitsatotsatoka ilay hira. Raha ny ohatra etsy ambony, dia ireto no ilaina ho fantatra (raha sarotra ny fanazavàko dia dingano fa ho hainao etsy ambany izany rehefa misy feony Cool) :

*6/4 no "gadona" : izany hoe mitovy faharetana @ "mainty" enina ny ao anatin'ny "fefy" ("|" na "barre" hoy ny vazaha) roa mifanesy.

-------------raha tsy azonao ireto dia tsy manakana anao hianatra an'ity hira ity-------------

[Niresaka "mainty" aho etsy ambony Undecided. Izay mahay tain-dalitra (solfège) dia mahalala izany. Ho an'ny tsy mahay tain-dalitra dia izao : raha 6/4 ny hira iray dia misy mainty 6 (na feo mitovy faharetana amin'ny mainty enina) ao anatin'ny refy iray. Raha 4/4 ny hira iray dia misy mainty 4 (na feo mitovy faharetana amin'ny mainty 4) ao anatin'ny refy iray. Dia torak'izany hatrany ny 3/4, 12/4, sns]

Ohatra hafa : |d:r:m!f:s:l| : 6/4 io satria misy mainty enina ao.  |d:r:m:m!f:t:s:l| : 8/4 io satria misy mainty valo ao.

Tsy atoroko kosa intsony angamba fa : d=dô, r = re, m=mi, f=fa, s=sô, l=la, t=ti. Raha te haheno ny feon'ireo tsirairay avy ianareo dia manendre zava-maneno iray. Ny ampatsiahiviko momba ny fanoratana solfa (na dia tsy hitantsika eto aza) dia ireto :

d' = dô ambony,  r'=re ambony, sns

d1=dô ambany, r1=re ambany, sns

di=dô "misongasasaka" (sharp re=dô dièse),  ri=re "misongasasaka" (sharp re=re dièse)=mi "mijotsosasaka" (flat re = re bémol), Sns. ary li=ta="la misongasasaka" (sharp la=la dièse)="ti mijotsosasaka" (flat ti = ti bémol).

Ho ahy, sy ny mpamoron-kira maro dia "ti", fa tsy "si" no fiteniko sy fampiasako mba tsy hampifangaro azy amin'ny si="so misongasasaka" (sharp so = so dièse)

 ------------------tapitra tamin'iny ilay resaka mety tsy ho azonao Smile-------------------

**ny "tsoraka" (!) dia manasaraka ny "refy" iray ho roa. Izany hoe ahitàna mainty telo eo anelanelan'ny "!" sy ny "fefy" (|). (satria 6/4 ny gadona eto)

***ny "teboka" roa (:) dia manasaraka ny fotoana mitovy faharetana amin'ny mainty tsirairay ho roa. Izany hoe misy ":" roa eo anelanelan'ny "fefy" (|) sy "tsoraka" (!) satria 6/4 ity hirantsika ity.

Oh: |d:d:d!r:m:s|

****ny "teboka" (.) dia manasaraka  ny fotoana mitovy faharetana amin'ny mainty ho roa. Ahazoana "crochet" (♪) zany io. ohatra hafa : |d.d:d:d!d:d:d|


*****ny tsipi-panohizana (-) dia midìka fa ilay naoty farany teo aloha no taritina.

Raha ity hira ity 'zany dia manome toy izao (averiko adìka fotsiny ilay etsy ambony):

|s : s :-.s!s : f : m|l :s :-.m!m:f:m|r:-:-! : :r.m|
|f  : f :-.f !f : m: r |f :-  :f.s !l :s :f |m:-:-! : : |

3°- ianaro ilay fitsatoky ny "naoty" rehetra. Ny fanaovana izany dia : vakio ny naoty, aza asiana feony, ary araho ny fitsatotsatoky ny feo rehetra (araho ny ":", "!", sns). Raha sarotra azo io dia henoy ity  (1SolfaTsisyFeony.MP3).

4°-Avy eo dia asio feony ilay solfa (naoty) tetsy ambony. Ary mba hahaizanao ny naoty marina (note juste) dia mampiasà zava-maneno iray. izaho moa dia tsy manana ka dia mety hisy diso ny feo ataoko :). henoy ato  (2SolfaManarakaGadonasy Feony.MP3).

5°- eto dia soloy ho "la la la ..." ilay solfa etsy ambony. Hahazo an'ity ianao : henoy ity. (3lalalalaMisyFeonyMP3.MP3). Averimbereno io, ary ezaho tsy jerena ilay solfa, mba hahaizanao tsianjery an'ilay feon-kira. Farany dia (alohan'ny farany manko e Cool) :

6°- Aza atao "la la la" intsony fa ataovy tena "tonony" no hiraina. Hahazo an'ity ianao : henoy ity (4GadonaSyTononyAryFeony.MP3 ). Vitanao izay ilay hira Smile. Fa ho farany dia (izay vao tena farany hihihi) : 

7°- Ampiharo ireo torolàlana nomen'ny mpamoron-kira. Amanjatony mahery ny torolàlana ampiasaina amin'ny mozika ka tsy ho vitako ho tanisaina eto! Raha ilay hoe "ad libitum" hita ao amin'ny refy alohan'ny faran'ilay "Hay teo foana Kristy" zao dia midika fa atao araka izay itiavana azy ny fiadanan'ny hira eo amin'io refy io. Ilay hoe "andante" atsy kosa dia midika fa atao mitomany (na misaona)  ny fomba fihira ilay hira.

Dia izay tompoko ô!

Ny tiako marihina eto ampamaranana dia ity : "teny ofisialy malagasy ara-mozika" daholo ireo nataoko anaty farango sosona ireo fa tsy izaho akory no namorona. ohatra : refy (mesure), fefy (barre), songasasaka (dièse), sns.

(nofinofiko manaraka : ny hanazava na/sy handìka ireo "torolàlana ampiasaina amin'ny mozika rehetra". Tsy ny rehetra no nofisiko hadìka satria misy tsy ho voadìka mihitsy ireo izay amin'ny teny latina. "Nofinofy" :) satria tiako hatao be nefa tsy ho vitako hihihi).

 

Misaotra e

Vita ihany ity 'lah. Tsy ho sahirana hamaly an'izay mpanontany intsony aho fa dia alefako ato ny olona hihihi. Na izany aza anefa dia anontanio raha misy tsy azo, ary kiano izay diso : na tsipelina io, na fanazavan-diso, sns.

Nosoratana anio 03 nov 08 : Rehefa olona tsara feo moa no mihira ilay hira etsy ambony iry, dia izao no fivoakany : 


Ny tonony moa dia :

Hay teo foana i Kristy

Taona sy taona nisesy nitadiavan - tsoa
Niodikodina anefa tsy nety nitony ny fo
Ireo izay nitokina nandao avokoa
Tany efitra sady nangina no niainako

Refrain :
Hay teo foana iKristy( X2)
Mitady ahy izay nania
Hay teo foana i Kristy

Foana izao ny fotoana izay laniko
Andro mirana soa lohataona 'zao ny androko
Tojo izay nantenaina ka dia afa-po
Ilay fiainako teo karakaina niova ho soa

Hay teo foana i Kristy ... (Ref:X3)
 

Raha te hihaino fotsiny kosa dia angataho atsy amin'ny radiovazogasy : "'hay teo foana i Kristy" - Chorale Fiderana.

Ry tanindrazanay Malala ô (Feo.mp3)
2008/08/23,18:49

Ataoko ato ny hira tohin'ilay resaka tatsy.
Cutie-Tokinao* :
Tokinao : Miandry ny feonao io  lisitra io ô Wink


Ialan-tsiny amin'i Cutie moa fa tsy mety azony ilay feon-javamaneno atao tempo ka dia lasa somary hafa ny "tempo"-nay. Manarak 9;izany, ireo player etsy ambony iretsy dia metsy tsy handeha indraindray ... na zah aza ato fanina mihitsy hihihi Foot in mouth.
Lalao : Mitady feom-behivavy :-) 14/08/08
2008/08/13,16:31

 

(Vita ny anjarako ô. Efa azo henoina ny feoko. Fa mandrapahatomombanan'ny "player" dia efa napetrako etsy ambany ny rohy ahafahana maka ny hira)

Taorian'ny ady hevitra vitsivitsy niresaka momba ny hiram-pirenena Malagasy dia nisy hevitra nitsiry tao an-tsaiko ;  dia ny hoe : "Ndao mba hohiraina araka ny tokony ho izy io hira io e" ary hapetraka eto amin'ny aterineto.

Ny tiako tenenina dia ny hoe : "hohiraina araka ny nanoratan'ny Mpamorona azy. Atao manaraka "Solfège" sy "solfa".

Koa dia nanandrana àry ity RaToky. Hatao Akapela izy ity satria RaToky tsy dia havanana loatra amin'ny zava-maneno, sady tsy misy tsara toy ny akapela koa raha mbola hiram-pirenena atao "feo samihafa" (choeur) koa. Dia Namboarina ho tsaratsara àry ny "micro" fanaovana tsaty amin'ny andavanandro fa io ihany no hatao fakàna feo Cool. i Ra-Toky no saika hanao ny feo 4 satria tsy misy olona mazoto hanao izany any amin'ny toerana misy azy.

Olona iray hanao feo 4 a!? Ahoana izany hoy ianareo? hihihi Ny saika hanaovako azy dia ny laozisiela "Nero 7  Premium" izay afaka mampifanindry feo maro (hatramin'ny folo mahery). Izany hoe mihira in-4 aho ary maka feo in-4 (feo voalohany hatramin'ny feo faha-4, ary farany dia atambatro ireo).

 Saika atomboka amin'ny feo voalohany ary ity raharaha manga Smile. Atao feo avy any an-doha ( "voix de tête") no hanaovana azy raha tsy izay dia tsy hety. Nety ihany ny andininy fa nony tonga teo amin'ny fiverenana (eo amin'ilay hoe "hiadana sy ho finaritra") vao sahirana ny anao lahy ; tsy takatro ka lasa ratsy be. Farany moa dia tapa-kevitra aho hanoratra an'ity lahatsoratra ity, ho an'izay vehivavy mba te hiara-hihira amiko. ( na lehilahy koa : vakio hatramin'ny farany ity lahatsoratra ity )

          Ho an'izay mazoto dia izao : feo voalohany sy faharoa no mba iangaviako ataony. Atao format .mp3 na .wav. Momba ny "tempo" dia izao : manana "instrumentale" fotsiny aho ; .mp3 ilay izy. Ka rehefa mihira 'zany dia sady mihaino azy io amin'ny "écouteur" (Izay aloha no fanaoko fa tsy haiko raha misy fomba hafa). Dia avy eo atambatsika ilay izy. Afaka alefa aty amiko ary atambatro amin'ny "nero", na/sy atsaraiko amin'ny laozisiela "Magix Music editor". Raha manana fomba tsaratsara kokoa moa ianao dia ny feoko indray no alefako any.
          Farany, raha misy lehilahy liana amin'ity resaka ity koa dia tsy mampaninona. Feo faha-3 sy faha-4 indray no ataony. Ka dia ho lasa lalao ara-mozika ilay resaka. Hahazo "combinaison" maro manko isika. Ohatra :

* Ikoto - Ikala
* Ndrema - Soa
* Ikoto - Soa
* Ndrema - Ikala
* Ndrema - Ikoto - Ikala - Soa
        sns.

Ny mail-ko manokana dia ny ajahiraim [arobase] yahoo.fr.

Asa raha mba hahazo kil ra-Toky fa dia nalefa ihany aloha ilay resaka Smile.

Nosoratana androany alahady faha-10 / 08 / 08 :

  • rohin'ilay .mp3 atao "tempo" : *tempo
  • rohin'ny solfa : *solfa
  • Ezahiko hatao fichier .mid koa ny feo efatra mba hahamora ny fianarantsika azy.
  • Raha mety dia alefaso alohan'ny faran'ny volana aogositra ny feonareo, satria tsy ho afaka hanao internet matetika i Tokinao aorian'io.
  • Ny fametrahana ny feo eto amin'ny aterineto dia teny ierana amin'ny tompony : izany hoe : atambatra aloha ilay feo, ary asaina henoin'ny tompony avy. Rehefa eken'ny mpiara-mihira vao apetraka amin'ny aterineto.
Misaotra ô Smile

Nosoratana androany faha-13 aogositra 2008 :

  • Vita ny vakiraoka ahitàna ny feo1 sy feo 2. Efa tsy naseho eto intsony satria betsaka ny tsikera tena hitako ka mahamenatra Embarassed. (hosoratako amin'ny manaraka etsy amin'ny fametrahan-kafatra izany).

Nosoratana androany faha-14 / 08 / 08 :

  • Vita koa ny vakiraoka feo fahatelo (ténor) sy fahaefatro (basy).
  • Rehefa natambatra ny feo efatra dia nahazoana an'ity :


ok. Ny tsikeran-tena dia hatambatro ary hapetrako ao amin'ny hafatra etsy ambany rehefa malaladalaka aho.

Nomarihin'i kdaombaramita tamiko tamin'ny mailaka fa tsy mifanaraka tsara hono ny solfa sy ny mp3 hatao tempo. Ilay mp3 hono manomboka amin'ny ReBémol, ary ilay solfa manomboka amin'ny sol. Koa hoy aho hoe : izay ao anaty solfa no ndao harahina. Ny mp3 dia natao ho solon'ny mpibaiko ny fitsatotsatoky ny hira fotsiny ihany (chef d'orchestre).

Mandrapandehan'ny player dia azo alainareo eto ny hira vitako :

>>>>>>>>>>>>>>> HiraFeno(Tokinao) 

 Rehefa mandefa feo aty (fichier audio) amiko ianareo dia afaka ampiasainareo koa ny tranonkala http://dl.free.fr/  satria tena tsotra sy mora ampiasaina : tonga mivantana any amin'ny mailaka ny rohy. Ary ataovy .wave ange mba tsy hahasimba loatra an'ilay feo. Misaotra ô.

Nosoratana androany faha-16 / 08 / 08 :

  • Androany aho vao nahita zava-maneno iray, ka namariniko ny feoko raha mifanandrify amin'ny tokony ho izy. Koa dia nipoitra teo daholo ny feo tsy ao tsara, feo tsy heno tsara, sns. Noho izany dia :
  • Aleo antsoina hoe "HiraFeno(Tokinao)Version1" io voalohany io.
Ireo mpitondra hafatra - Les messagers
2008/07/07,11:48


(@ teny gasy) (en fç.)
Fony tany Kamerona dia nihira niaraka tamin'ny "Chorale" tao an-toerana ra-Toky : "Ireo Mpitondra hafatra". Hafa mihitsy ny bàn-kiran-dry zareo, somary "dômbôlô" daholo ; rehefa elaela anefa dia zatra ihany ny sofiko, ary nankafiziko ilay izy ... . Ny tena zava-dehibe koa moa dia ny votoatiny e! Vao tsy ela dia namoaka horonam-peo (K7) 'zareo, ary nandefasany aho. Navadiko ho mp3 izany ary dia ireto apetrako ato.

Ci-dessous, vous verrez les oeuvres de la chorale "Les Messagers" de Cameroun. Leur rythme est tout à fait particulier, leur accent aussi. Mais je m'y suis habitué, et j'apprécie sutout les lyrics.

Lohateny - Titre

 Lanja - Taille
hira 1 : LaMainDansLaMain ............................................: 3.69Mo 4min02
hira 2 : Yeso..................................................................: 4.42Mo 4min50
hira 3 : Aleloia ...............................................................: 2.46Mo 2min41
hira 4 : La Parole............................................................: 3.63Mo 3min58
hira 5 : Rendez à César (cf. lyric in Mat. 22 : 21) ...............:3.13Mo 3min25
hira 6 : Benissez ...........................................................: 2.66Mo 2min54
hira 7 : Yahoe - Dieu de Moïse - Dieu de miracle ..............:7.08Mo 7min44
hira 8 : *Aoka tsy hisy olona hanao (cf. lyric in I Tim 22:21)...:1.72Mo 1min53
vazo 1 : L eternel ...........................................................: 4.16Mo 4min32
vazo 2 : Jésus reviendra.................................................: 4.23Mo 4min37
vazo 3 : Victoire de Jésus ..............................................: 3.35Mo 3min39
vazo 4 : Perseverez dans l'amour fraternel .......................: 5.06Mo 5min31
vazo 5 : Je ne manquerai de rien C'est mon Papa ô ..........: 5.06Mo 5min32

(Noho ny olana tsy miankina amin'i Tokinao dia mety tsy handeha ny rohy indraindray. Mba atoroy tranonkala tsara ametrahana *.mp3 e! Smile)

(Hisy "fenêtre" hipoitra isaky manindry hira iray ianareo). Isan'ny tononkira mahafinaritra ahy indrindra :

(Une nouvelle fenêtre va s'ouvrir à chaque fois que vous cliquez sur un titre de chanson ).Voici celle que j'aime le plus :

réf. du "hira 5 : Rendez à César " :

Rendez rendez à César
Rendez tout ce qui est à César
Donnez donnez à Dieu
Donnez à Dieu ce qui est à Dieu

du malgache là-dessus!  On dirait de vrais malgaches. Les Messagers sont forts.

Tsikaritrareo koa fa misy hira gasy iray amin'ireo ( hira8 ) : hira fihiranay skoto izy io, ary nampianariko an-dry zareo "Les messagers". Miaiky ny finiavana sy fitadiavan-dry zareo tokoa aho satria tsy araka ny noeritreretako ny fivoakan'ilay hira. Marihiko moa fa efa izaho aty Frantsa vao nataony ireo horonan-peo ireo, izany hoe tsy nisy gasy niara-nihira taminy tamin'ny fakàna feo Smile.

Miala tsiny indrindra amin'ny tompon'io hira io (izay tsy fantatro). Mino aho fa tsy ho tezitra loatra amiko izany olona izany. Ny fideràna an'Atra no hany tanjoko tamin'ny fampianarana izany hira izany.

Vous avez surement remarqué qu'il y a une chanson en malgache ( hira8 ). On l'a chantée quand on était scout à Madagascar, et je leur ai appris.

Je signale que la prise de ces sons ont été faite quand je suis déjà en France. Ainsi, je pense que "Les messagers" ont vraiment fait   preuve de volonté pour pouvoir retenir cette chanson.

Enfin, je profite également de cet article pour remercier "les Messagers", ainsi que toute "l'assemblée" de leur accueil chaleureux.

 
Atolotry ny Blaogy.com sy Lifetype