Tokinao

« Valin-tagy tsy manalagy [efa misy anarana miisa 86] | Main | Fa ny fitiavana no lehibe indrindra* :) »

Madagasikara tena lomorina
2009/10/01,10:44

Tsy dia mahita hosoratana ka dia ny lahatsoratra farany no novaina dia averina aseho. Ny fanovana "goavana" dia : tsy "Madagasikara lomorina" intsony ny lohateny fa "Madagasikara tena lomorina" :).

Tamin'ity herinandro faran'ny volana jolay ity dia nila nikarakara "taratasy" teny amin'ny ministera iray aho. Tamin'ny talata aho no teny voalohany, koa dia nahazo ny toro marika rehetra, ny taratasy ilaina, sns , ary nasiany niverina omaly zoma (asabotsy 1 aogositra moa anio). Tamin'ny 8ora omaly ny fotoana nomeny, ary nasain'ilay tompon'andraikitra tonga alohaloha satria ho betsaka hono ny filaharana.

Koa dia tonga aho tamin'ny 7ora, tamin'izay anefa dia efa ho maromaro izahay no tao. "Tsy maninona" hoy aho tany an-tsaiko satria tiako ho faranana anio ilay taratasy amboariko. Koa dia nilahatra ampilaminana izahay.

Niandry ka niandry ... Tamin'ny 8ora sasany no tonga ny tompon'andraikitra. Nihabetsaka hatrany izahay

Niandry ka niandry ... Tamin'ny 8ora 30 teo ho eo no nisy olona nizara nomerao. Mba faly kely aho satria heveriko ho afaka miala kely aho rehefa avy nahazo nomerao, ary miverina rehefa akaiky ho anjarako ny miditra ao amin'ilay birao. Mba nampahery kely ny tenako aloha ny fisian'io fomba fitantanana mahafinaritra io, na dia tsy mba am-panajàna tanteraka aza ny nizàrana izany nomerao izany. Sanatrian'izany ... toy ny mizara taolana amin'ny alika ny fomba nanomezan'ilay rangahy motomototra ny nomeraonay : "'ty"  "ty ny anao", sns...

Niandry ka niandry ... Tamin'ny 9ora mahery kely vao nanomboka nandray olona ilay tompon'andraikitra. Amin'io dia efa feno be ny efitra fiandrasana (salle d'attente), ny marimarina kokoa dia làlan-tsara fiandrasana. Feno olona ny manodidina ahy : aloha, sy aoriana, ankavia sy ankavanana ... toy ireny hifanisika hiakatra fiara fitanteram-bahoaka ireny. Fa izahay koa aloha tsy mifanosika satria mila ho in-1 isaky ny antsasak'adiny vao misy olona iray ampandrosoana ao amin'ity "fiara fitateram-bahoakanay" ity : laozan'ilay tompon'andraikitra mihodina ankavia sy ankavanana foana. Ny mahagaga ahy dia betsaka ireo namany manana birao eo akaikiny no tsy manao n'inon'inona akory nefa tsy mba manampy azy : ny sasany moa dia mahavita mivoaka matetika satria hifoka sigara, sady leon'ny mijery olona milahatra koa angamba.

Niandry ka niandry ... tonga ny amin'ny 12 ora dia noteneniny izahay fa hihidy kely aloha satria hisakafo, ary hisokatra amin'ny 2ora. Ny hakiviako amin'io efa tsy haiko intsony ny mitantara azy. Efa adin'ny 5 manko aho no nijoro teo. Betsaka koa moa no tsy nahandry dia nandeha, ka faly kely aho isaky ny misy mandeha satria mihavitsy 'zany izahay. Nefa izao dia tsy maintsy hiala kely indray.

Dia nanao kibo an-tsena aloha, satria ny toerana fodiako dia alavidavitra ihany, sahabo ho 10km miala eo Anosy, izany hoe adiny iray raha mitaingina fitanteram-bahoaka.

Tonga ny folakandro dia tafaverina indray ireo mpilahatra : dia ny tamin'ny maraina sy olona vaovao hafa maro be koa, olona nahazo fotoana (rdv) ny folakandro hono.

Dia niandry ka niandry hatrany. Mihamifanetiety hatrany izahay, satria tsy maintsy tazomina ny filaharana eo an-dalan-tsara (izay tsy hitako intsony izay maha filaharana azy). Ilay nomerao nozaraina koa manko toa tsy nampiasain'ilay tomponandraikitra intsony koa, ka izay tandrify ny varavarana dia ampidiriny. Izy amin'io dia misinda matetika any amin'ny biraon'ny namanay any : mety vizaka angamba na koa leo mandray olona.

 Fa izany rehetra izany eo ihany fa ny tena tsy laitrako dia ny mahita olona mangata-dàlana aminay mba hiditra. Tamin'ny voalohany, dia tsy nomenay làlana satria tsy adala izahay milahatra eo. Rehefa hitan'ilay tompon'andraikitra anefa ilay olona mangata-dàlana dia "avelao izy handroso" hoy izy. Ny teny ratsy sisa no tsy mivoaka aminay mpilahatra.

Maromaro ny olona tonga dia nahazo niditra toy izany : ao ny zanaka karana, ao ny olona hita fa ho tsaratsara akanjo sy mihaja.

Marary mihitsy ny foko mahita ireo.

- "Andao ho'ahy isika tsy hanaiky izao zavatra izao" ho aho tamin'ireo mpilahatra namako.

- "Aoka ho izao ihany" hoy ilay iray izay. Voa maika tsy ho vita eo ny taratasintsika raha manao izany hoy izy. Ny sasany mody tsy maheno ahy daholo, na dia marary fo aza isaky ny mahita olona tsy nilahatra nefa tonga dia miditra. Betsaka taminay nilahatra teo no hitako ho olona tsotsotra (ratsy akanjo, sy toa avy any ambanivohitra koa aza).

Ny niafarako moa dia voaray ihany, efa ho tamin'ny 4ora hariva tany ho any. Tena olona tsy mahalala fomba ilay lehilahy tompon'andraikitra : na ny "arahaba" aza tsy ataony fa dia "inona ny anao?", "ny anarana?", sns fotsiny hoy izy sady mikitakita izy. Nanokatra "tiroir" kely izy dia navoakany avy tao ny taratasiko. Dia izay monja dia vita. Tsy misy "veloma" koa fa dia "ny manaraka" ho izy toa sady mandroaka.

Kivy aho. Marihiko fa tamin'ny fiantomboan'ny herinandro dia nisy namako izay efa nilazako fa hanao io taratasy io aho ; ary dia hoy izy : "miasa ao i dadatoanay, sao dia tianao ny hampifandraisako anareo?". Tonga dia azoko ny ny tiany ho tenenina. Toa niteny tamiko izy hoe : sarotra be ny manao zavatra ao amin'io ministera io, fa miresaha amin'i dadatoanay, dia mba omeo kely koa izy mazava ho azy.

"Aoka ho izao ihany" moa ny valin-teniko. Zavatra tsy tiako mihitsy izany manao risoriso izany.

Eto anefa dia iharan'ny risoriso ataon'ny hafa aho. Ka dia kivy sy lasa eritreritra :

Tena tsy misy dikany intsony ny maha malagasy ny olona maro : sady efa mahantra ara-materialy no mbola mahantra ara-panahy sy ara-tsaina koa. Raha mba mahantra ara-materialy fotsiny moa haninona : mbola mety ho eo ny haja sy rehareha fa tsy mbola mpangataka na koa mpangalatra. Fa ankehitriny dia simba sy lomorina tanteraka ny maha-olona azy. Ary dia ny gasy samy gasy no mifamely, sy mifamono.

Tsy mahagaga ahy mihitsy ny hanambanian'ny vazaha sasany antsika : na samy isika aza tsy mahay mifanaja. Izany tsy fahaizantsika miara-miaina izany koa moa dia manamora ny fanambaniana sy fanandevozan'ny vazaha antsika. Koa aza gaga mihitsy ianareo rehefa tsy asian'ny vazaha sira rehefa mila zavatra aminy.

Ka dia miala tsiny aminao aho raha hiteny fa : tsy mirehareha intsony amin'ny mahagasy ahy. Tsy hitako intsony izay ilàna ny toe-tsaina malagasy. Tena tsy hipetraka eto Madagasikara aho. Taloha aho rehefa miteny hoe "andeha hody, dia ny ao Madagasikara izay ny ao an-doha, fa ankehitriny dia ny tranoko any an-dafy no tena tranoko". Fialan-tsasatra ihany no tsara atao ao Madagasikara, ary fadio ny mikarakara taratasy raha tsy te hanimbasimba foana ny fialan-tsasatra.

Manomboka anio dia tsy gasy intsony aho. Aleoko ny zom-pirenena maha-vazaha ahy no asehoko olona. Ny gasy dia "sauvage", tsy mahalala fomba intsony koa : na ny arahaba aza tsy hain'ny mpitàna birao sy ny mpivarotra intsony.

Koa ny hafatro aminao izay any an-dafy dia ny hoe : "tena tsy misy fanafana intsony i dago! ... satria ny vahoaka mihitsy no lomorina toe-tsaina. Na ho i Obama, na ho iza na ho iza no ho filoha dia tsy hisy raharaha ho vanona eo. Adabohy izany tetik'asanao eto Madagasikara izany satria efa simba ny fomba fihariana eto. Tsy maintsy manao risoriso ianao amin'ny ambaratonga rehetra vao mahavita zavatra. Koa raha tsy kinga amin'ny fanaovana risoriso dia ho maty antoka fotsiny, eny fa na dia tsara paika aza ny tetik'asa. Ho lany fotoana arirariran'ny birao fotsiny ianao, arirarirany amin'ny lalàna izay tsy ampihariny intsony akory.

Ny hafatro aminao eto Madagasikara kosa dia ny hoe : "Tena ataovy izay hialàna eto. Ozinina famonoan'olona sisa i Madagasikara : famonoana ara-batana à "long terme", ary koa famonoana fanahy. Raha tafiditra ao amin'io ozinina io dia tsy maintsy manaraka ny kodiara "engrénage" ao raha tsy izany dia "maty haingana". Koa ataovy izay ivoahana : na amin'ny fomba ahoana na amin'ny fomba ahoana.

A partir d'aujourd'hui, je ne reconnais plus mon pays. Car je deteste la corruption

Tapitra ny fitantaràna Wink. Io nosoratako volomparasy io no zavatra notantarain'ny namako iray ahy vao omaly zoma hariva. Dia tanteriko eto koa. Anjaranao ankehitriny ny mitsara azy sy ny fomba fijeriny. Aza maika miaro, sy manadio tena fa diniho hoe : inona amin'ny noteneniny no marina sy zava-misy tokoa.

Misaotra anareo namaky i Tokinao.

PS: tsikaritrareo fa gasy manao fialan-tsasatra ao Madagasikara io olona nitantara tamiko io. Ny nambarako azy moa dia ny hoe : tsy vao izao no misy ireo zava-misy ireo ao Madagasikara, sy ny hoe : aza tsaraina loatra amin'ny fiainan'ny eny andrenivohitra ny momba ny malagasy rehetra.

Hevitra

Comment Icon Aza kivy

Mahakivy tokoa indrindra fa olona toa anao tsy zatra ny zava-misy eto aminay (raha tianao: eto amintsika)sendra mandalo no sendra ny toa ireny.
Mampametra-panotaniana hoe: tena fisainan'ireny olona ireny ve izany sa voatery ny zava-misy koa izy?
Fa izao: "Aza kivy"! tsy izany akory no anariana tanindrazana. Tena mila olona toa anao ny firenena, izay mahatsapa ny tsy mety. Raha sendra any amin'ny fanjakanao any ianao (asa ahafahanao manampy olona) dia aza manao ny tsy mety ataon'ny hafa. Raha mety dia hafaro taranaka faramandimby ny maharasty izany fomba izany.
Raha manao izany daholo ny rehetra, angamba any amin'ny taranaka manaraka any mba efa vitsy sisa no manana izany toe-tsaina izany.
Miandalana anie ny fampandrosoana e! tsy mbola tara

Posted by: TIABESERA at 2009/08/02, 07:49
Comment Icon Misy fanantenana

Mino aho fa mbola azo arenina i Madagasikara satria mbola misy ny olona toy io namanao io tsy tia risoriso. Misy maro hafa koa any torak'izany. Tsy ny fandosirana ny tanindrazana ny vahaolana fa ny fanovana ny toe-tsaina amin'ny alalan'ny fanomezana ohatra tsara eo amin'ny fiarahamonina. Sao dia tokony hojerena ihany koa ny zava-misy iainan'ireny mpiasam-bahoaka ireny? Tsy mora ny mitazona endrika miramirana rehefa reraky ny asa nandritra ny tontolo andro sady mieritreritra izay hohanina ny anio. Kely loatra mantsy ny karaman'izy ireo, afaka mampitaha ny any amin'ny sehatra tsy miankina isika manamarina izany.
Ka vonona ve ny vahoaka hanova toe-tsaina dieny izao fa tsy hiandry ny taranaka faramandimby?

Posted by: Nirilala at 2009/08/02, 08:58
Comment Icon Sendra nandalo

Génération iray manotolo mits no pourrie

Posted by: Kdaombaramita at 2009/08/02, 11:54
Comment Icon

tena mampalahelo nefa atao ahoana e!

Posted by: Maeva74 at 2009/08/02, 16:41
Comment Icon

Ny momba an'io tokoa aloha dia tsy hita hoe atao inona intsony, fa dia azo atao hoe toy ny vay an-kandrina, ka sady maharary no mahamenatra.
Satry ihany hilaza hoe "tsara toetra ny Malagasy" na koa hoe "tsy mena-mitaha amin' ny any ivelany ny Malagasy", kanefa raha mijery ny zava-misy amin' ny fiainana andavanandro isika dia ireo voalaza ireo ambony ireo no izy.

Posted by: LeRastah at 2009/08/02, 20:34
Comment Icon

Izaho aloha dia efa im-betsaka no tratra ny zavatra toy izany isaky ny mankany Mada ka manamboatra taratasy. Tao amin'ny domaines moa dia ilay mpiasam-panjakana nantonina dia mamaky gazety, ary takonany amin'ilay gazety ny tarehiny. Rehefa afa-po izy dia nanatona ilay varavarankely hifampiresahana ary tsy nanontany na inona na inona fa tonga dia nijery toa an-dramatra. Rehefa nomeko azy ilay taratasy teny amiko dia nojereny ary natsipiny dia hoy izy hoe, rahampitso miverina, vao amin'ny iray sy sasany io ary izy to tsy manao na inona na inona satria namaky gazety tamin'ny nahatongavanay teo.

Tao amin'ny Domaines ihany. Rehefa avy nilahatra ela dia toa ny nahazo an'ilay Ranamana nitantara io. Nony tonga ny tamin'ny roa ambin'ny folo, dia nitsahatra ny fandraisana. Tsy nisy nilaza taminay hoe hisintaka kely, fa toa nivoaka tany amin'ny varavarana miafina tany ilay olona dia tsy hita. Tamin'ny roa hariva tsy nisy fandraisana, lasa ny tamin'ny telo, tsy nisy ihany. Tamin'ny telo sy sasany ilay olona vao tonga. Tsy naharitra aho ka hoy aho taminy hoe, mpiasam-panjakana anie ianao Andriamatoa koa nahoana no ataonao ohatra izao izahay. Ningonongonona fotsiny izy, asa izay nolazainy fa tsy dia tiako ho fantatra ihany koa.

Tao amin'ny biraon'ny polisy ao Tsimbazaza indray, hanolo kara-panondro very aho niaraka tamin'ny rahavaviko izay mipetraka ao Tana. Dia narirariran'ilay vehivavy tao. Nolazaiko azy fa tany Toamasina no nomena ny karatra voalohany ary mazava izao fa voatahiry "par ordre alphabétique" ny karatra rehetra ao. Ndana aloha ianao mandeha hoy izy fa mbola ho tadiavina ilay izay ka rehefa afaka adiny iray miverina. Tena mahakivy mihitsy ity mampiverimberina olona ity. Nony niverina aho dia eo indray Ramatoa nanontany ny anarako, dia nadray stylo ary nanoratra ilay anarana efa nomena azy teo aloha, di anampiany h ilay izy ary nony nilazako izy hoe tsy misy h fa ilay nosoratanao tamin'ny voalohany iny efa marina. An an, hoy izy, tsy hitako tao io. Dia lasa izy nikaroka to amin'ilay vata sarihana, dia nijery, dia nataony fanahiniana natambatra ilay karatra rehefa tonga teo amin'ny anarako dia voadingana. Nanomboka narary fo toa an'ilay naman'i Tokinao aho nefa tsy hitako izay atao sao lasa miteny an-kasosorana eo. Nony farany izy dia hoy izy hoe 50000 izay no mba omenareo ahy. Dia sanahabe be teo aho. Dia hoy ilay rahavaviko nibitsibitsika tamiko hoe, tsy ho vita io karatrao io raha tsy omena kely izy. Dia nomeko azy ny teny amiko na tsy tiako azy ny manao izany. Nony vita ary ny tokony atao tao aminy, dia hoy izy tamiko hoe: Halako ny ahy ny olona mahihitra toy itony an.

Tamin'ny farany teo dia nararaotina ny nandehanana tany hanaovana an'ilay passeport biométrique. Indray andro maninjitra koa ny tao, nanomboka tamin'ny fito maraina dia tamin'ny efatra sy sasany vao afaka tao. Mba vita soa aman-tsara ihany aloha fa dia fotoana very.

Ilay ao amin'ny Domaines dia misy olona avy any ambanivohitra tonga vao maraina be ao dia tsy mahavita izay ataony iny andron'iny. Aiza moa ny toe-karena no tsy hikorosy.

Ilay fiavonavonan'ny mpiasa tena mandreraka be mihitsy. Ny olona mantsy te hahavita ny raharaha hataony dia manambitamby fa raha tsy izany hono dia mihitsoka eo ilay raharaha.

Raha ohariko amin'ny toerana misy ahy amin'izao fotoana izao dia mampitomany mihitsy ny mahazo ny olona any Mada. Tsy misy an'izany hoe miverena amin'ny herinandro, amin'izay tsy fantatra na ho vita koa ilay izy rehefa miverina ianao. Ny fandraisana olona izany moa, dia aoka fotsiny.

Amin'ny mpiasam-panjakana moa dia toa efa tandra vadin-koditra io fiavonavonana sy tsy firaharahana olona io. Tsy manao aho hoe izy rehetra, fa toa izay nalehako rehetra, na tany Toamasina aza, dia toa io daholo. Ny mpivarotra koa indraindray, indrindra fa ny sinoa, dia manao tsinontsinona ny mpividy, tena mahagaga mihitsy fa izy tokony handray anao mitondra vola ho azy indray no miavonavona. Misy iray tany Toamasina izay moa dia tsy niraharaha izay mpividy teo izy fa nojereny fotsiny izahay dia nitodihany lamosina ary ilay fandaminana mofo izay tokony hotohizany avy mandray anay no nataony. Izahay moa dia lasa koa.

Tsy fantatro ny any amin'ny faritra hafa fa raha ny hitako tao Antananarivo sy Toamasina dia nampiaiky ahy ny fiovan'ny toe-tsain'ny olona. Mila fiovana sy fivoarana be dia be tokoa, kanefa io toe-tsaina io tsy mampivoatra mihitsy, satria sakana eo amin'ny toe-karena (ny olona very fotoana (ny tokony hiasana lany hiandrasana ny sitrapon'ny tsy mieritreritra), sakana eo amin'ny fiaraha-monina (fankahalana), sakana eo amin'ny fahasalamana (fahasorenana, fahatezerana), ny efa mahantra koa mbola terena hanome izay kely ananany ho an'ny tsy mahataho-tody.

Mbola ho ela hoy aho vao ho tafarina. Fa aza manary toky sy mamoifo fotsiny aloha e.

Posted by: Su at 2009/08/02, 22:08
Comment Icon

Asa na hatrany an-tampony any ilay fandraisana tsolotra, fa raha izay fanentanana izay anie ka efa mba betsaka ihany e! Na aiza na aiza io fitadiavana tsolotra io! Fa rehefa isika itakiana no tsy mety manome dia tsy misy azon'izy ireo atao.

Posted by: ari.malala at 2009/08/03, 11:32
Comment Icon

Mampalahelo zany r'ise ! Asa raha hisy fiovana na tsia ! (-:

Posted by: fahamarinana at 2009/08/03, 12:53
Comment Icon

Courage foana é!
Aza kivy fa mila fanovana izany rehetra izany nefa iza moa no andrasana ?

Posted by: DadaRabe at 2009/08/03, 13:09
Comment Icon

Ho an'i ari.malala

Ekeko mihitsy ilay hevitra hoe tokony tsy hanome ilay itakiana (nanao izany tokoa aho taloha talohan'ny nialako tany Mada), fa amin'izao fotoana ilay olona anie ka tsy afa-manaotra e. Hoy ianao hoe tsy misy azon'izy ireo mpitaky atao raha toa ka tsy manome isika itakiana. Misy tokoa ny azon'izy ireo atao, ary ampiariny, dia ny mampivezivezy anao andro aman'alina, tsy mikarakara ny taratasinao, mikitakita, manambany sy ny sisa rehetra. Mafy anie izany te-hahavita raharaha izany e. Indrindra raha avy any ambanivohitra ianao ka voatery hiverimberin-dava. Tsy manome rariny ny mpitaky tsolotra aho akory sanatria, na manampy ny mpanome tsolotra koa, fa ny tiako holazaina dia ny hoe rehefa tsy afa-manoatra ny olona dia voatery tsy fidiny hanao izay tokony tsy hataony. Ireo mpitaky tsolotra maty eritreritra ireo no tokony mba hijery hoe hatraiza ity fitiavan-tenany ity. Nefa asa moa, ny olona tonga amin'izany tanjona izany ve mbola manana'eritreritra hatokana ho an'ny be sy ny maro? Mampalahelo, mampitomany e.

Posted by: Su at 2009/08/03, 16:42
Comment Icon

MIfanohitra amin'ny voalazanareo ity itako ity indray. Milaza izany fa tsy ny rehetra no manao izao toetra mamoehatra itanareo izao. Misy ihany ny tsara ary hiderako azy ireo izany. Ity indray dia tao amin'ny birao fangatahana ttsy mahamalagasy no niseho.

Posted by: kdaombaramita at 2009/08/04, 14:45
Comment Icon

looooooooooolllll
tena voafainty tanteraka ny bandy :)
za efa tena hoe: kay le, raToky ve ity?
ny blaogy asa feno madagasikara kely bedabe... tena nisy fiovana ambongadiny mintsy tany... blonde tsara soratra, dia manary ny akoho mavon-drazana loooooolll

soa ihany fa tsy izy :)

zao tenenina an'le olona hoe: ny olana natao hovahaina fa tsy natao hitsoahana. Tsy ny hoe maha-malagasy fotsiny fa toe-tsaina tsara ananana izany, ady ny fiainana tsin... sady raha mianjera tanteraka anie i Dago, harary fo ihany ee...
atsipy ny teny antandroky ny omby, atsipy ny vilia vaky

^:^

Posted by: simp at 2009/08/05, 19:31
Comment Icon Toe-tsaina

Marna tsy misy azo kianina ireo notantaraina ireo, ary ny tena mampalahelo dia ny olona tsy tia manao risoriso no lazaina fa adala.
Tsy vao izao akory no nahenoana an'io fa efa hatramin'izay.
Torohevitra no arosoko anareo, efa im-betsaka aho no tratra toy io fa ny fanafodiny hitako dia ny fitondrana fakan-tsary na ny tena tsara dia camera, alaina sary na filmena ny tompon'andraikitra tsy manara-dalana, dia atao hitany tsara mihitsy, @ izay matahotra dia manaja ny asany.
Tsotra io ary efa nahomby indrindra fa ireo zandary sy polisy manao tsolotra eny an-dalana.

Posted by: naritsimba at 2009/08/07, 14:02
Comment Icon

Mbola aiza e!

Tena mampieritreritra ahy ity lahatsoratrao ity misy ho tsako2na tsara mihitsy!

Vao eo zao ny mpamory hetra no nandalo tato @ biraoko oe aloavy ilay paika raha tsy izay ankatona ny asanao! lol

Mbola sahirana a wa ny toedraraha iarahana malala ko sazy inona no omena ahy eo!

Aza mody aty intsony izany fa fiainana alika ny aty!

Posted by: news2dago at 2009/08/13, 09:55
Comment Icon andray

Mampalahelo ahy ny toe-tsain'ilay nanoratra tany aminao, rehefa tsy tiany fotsiny ny maha-gasy azy dia aza mody varoty ny taniny aty dia mividiana any, aza miaino ny vaovao aty dia aza makaty tsony fa mifindra monina, eto any daholo ny fianakavianao aza asiana tamingany akory aty,, ny olona iray mba hitany tsy mety no tsy tiany, dia ny vahoaka sy ilay gasikara no maharikoriko azy. Adala-bazaha nefa gasy mainty.
Ampahafantaro azy toki fa ny gasy a, azo hiresahana tsara, azo ovaina ny toetrany satri mitovy ny fomba fiteny, fa mifampiraharaha any ivelany any raha izay no mahafatifaty azy.
news2dago> fiananareo aty irery no alika fa ny anay milamina tsara.

Posted by: TIAKOIGASIKARA at 2009/08/14, 06:55
Comment Icon

Tiakogasikara => k'hita ko! lol

Posted by: news2dago at 2009/08/14, 18:30
Comment Icon MANDREVY!!

Mandrevy BE i Tiakogasikara raha miheritreritra hoe gasy iray na roa na telo no manao fisainana toa ireny!
Ny fitianvan-tanindrazana tsy midika "aveuglement sur la situation locale".
Utopique be ny valiteninano par rapport à l'histoire racontée sy ny témoignage hafa voatantara eo ambony.
Tia gasy sy tia Madagascar aho fa tsy midika idéalisation bête ny fitiavan-tanindrazana.
Au contraire, il faut faire un constat honnête pour avancer (dia aza mimenomenona hoe nasiako teny frantsay ilay valiny!)

Posted by: Apocalypsenow at 2009/08/27, 08:38
Comment Icon lol

Mbola ho an'i tiakogasikara ihany lol be+mdr ilay hoe "Ampahafantaro azy toki fa ny gasy azo hiresahina tsara, azo ovaina ny toetrany" : ndana manandran manao taratasy, manandrama ministère iray na roa, ny tribonaly eo Anosy feno "magistrat" mihitsy andramana (ny masoko izao no nahita!!) dia ho hitanao eo hoe firy ny gasy "azo resahina tsara".

Misy gasy azo resahana tsara = marina izany fa tsy any @ birao no misy azy;
nefa leiu de pouvoir ireny ka raha any no mi-coince dia ho aiza ianao??

Posted by: Apocalypsenow at 2009/08/27, 08:46
Comment Icon tiakogasikara

apocalypsenow> vao t@ herinandro mihintsy za no nakao @ tribonaly, milamina tsara, tsy misy olana, vetivety dia tafavoaka, fa rehefa nodinihina, dia ny sainareo mihintsy no voa.
Vakio tsara ny voalazany, hoy izy:"...ny gasy dia sauvage.......ozinina famonoan'olona.....". Rehefa tsy te-ho gasy fotsiny izy tsy mila mikabary be eo, a tsy azoko mintsy ny himenomenomana. Raha hendry tsy mianatr tsara dia mody manova ny indro kely aty fa be wawawa eo.

Posted by: tiakogasikara at 2009/08/31, 13:29
Comment Icon ok

Misaotra antsika rehetra fa mahafinaritra ny fanehoan-kevitra ataonareo sady ahafantaran-javatra!

Mankasitraka e!

Posted by: Tokinao at 2009/09/04, 15:35
Comment Icon

Inty ilay izy fa adinoko tetsy ambony (MIfanohitra amin'ny voalazanareo ity itako ity indray. Milaza izany fa tsy ny rehetra no manao izao toetra mamoehatra itanareo izao. Misy ihany ny tsara ary hiderako azy ireo izany. Ity indray dia tao amin'ny birao fangatahana ttsy mahamalagasy no niseho.)ny nametraka azy na voafafa :

http://kdaombaramita.blaogy.com/post/861/5370

Posted by: Kdaombaramita at 2009/09/23, 06:45
Comment Icon

Hum, tena lomorina an !

Fa taiza foana ary nefa mbola tsy mahita tantaraina koa manginy fontsiny! Tsy maintsy milaza vaova r'angahy ianareo a ;)

Posted by: Kdaombaramita at 2009/10/01, 18:22
Comment Icon Fijery hafa

Fijery hafa hitako tany ho any :
"JE SUIS MALGACHE MAIS JE NE SUIS PLUS LE PEUPLE"

http://ssd-dago.over-blog.com/article-35642306.html

Posted by: Jereo ato koa at 2009/10/11, 10:01
Comment Icon mitsipom-bary

Misy zavatra roa misongadina kosa tsara avahana amin'ilay resaka napetrak'ilay malagasy sendra nandalo.
1-Fitantanana biraom-panjakana
2-Ny toe-tsaina malagasy.
Ilay voalohany moa dia fantatra eran-tany amin'ilay teny hoe "biraokrasia" , na adika amin'ny teny tsotra hoe fandrebirebena sy fanaovana didiko fehy lehibe sy tsindrio fa lavo, na ambany na tsy mahay....Misy an'io dahalo anefa manerana an'izao tontolo izao.Ohatra iray fotsiny tany Ejipta dia nisy olona tsy hita nandritra ny fotoana naharitra ary dia nolazain'ny havany fa maty .Taona maro taty aoriana anefa dia nipoitra rangahy ary nitaky ny fananany , izay efa natao lova nozaraina tamin'ny havana.Ny fanjakana sy ny biraony dia tsy tahotra tsy henatra fotsiny izao fa nitaky taratasy taminy manaporofo fa velona izy. Sahirana ihany izy nitady birao manome taratasy toy izany.
Ny risoriso sy ny fahalalana olona koa anefa tena mandeha any ka dia nahita an'"ilay taratsay izy.
Ratsy dia ratsy tokoa ny biraokrasia ao amintsika ary tena mila fanamboarana hatrany amin'ny fotony. Fa matetika ny lehibe na ny mpifehy no tena mahatonga ny zavatra mitranga toy izany. Ny sefo no tsy mahay mitantana ary ilaina mihitsy ny manara-maso azy ireny , rehefa manome tatitra izy ireny dia tsy maintsy arahina vokatra ny asa ka izay no hitsarana azy .
Ny olona tsotra kosa dia tokony hanoratra any amin'ny manam-pahefana sy tompon'andraikitra ambony , ka raha tsy misy valiny dia tsy misy afa-tsy ny hetsika ataon'ny vahoaka sisa no mety hampiova azy.

Ny resaka toe-tsaina malagasy mampandositra ny nametraka resaka kosa dia zava-misy io, ary izay no maha-malagasy antsika, misy ny tsy mety tsy azo lavina , fa tsy misy kosa ny finiavana hivoatra sy hanova zavatra fa dia samy mionona amin'izay mahazo azy daholo.

Safidy anefa ny fijanonana ho malagasy sy ny fandraisana zom-pirenena vahiny., tsy misy hifanerena io fa dia afaka mifampitso-drano isika .

Posted by: malagasycool at 2009/10/14, 16:28
Comment Icon

Bonjour ,
Vous avez été nominé pour les BOMBS 2009. Visitez la page et encouragez vos lecteurs à vous nominer pour la phase finale.
Bon BOMBS!

-

Hi,
Your blog has been submitted for BOMBS 2009. Please visit our page and ask your readers to promote you to the finals.
Happy BOMBS!

More on BOMBS here
http://www.bestofmalagasyblogs.com/bombs
http://www.bestofmalagasyblogs.com/regles/
http://www.bestofmalagasyblogs.com/goodies
http://twitter.com/Best_Blogs_Gasy
facebook

Posted by: jogany la gentille admin des BOMBS ! at 2009/10/28, 02:37
Comment Icon Спасибо публикатору

Благодарна публикатору это на мое усмотрение тоже полезно знать.

Posted by: annalustikova at 2011/11/17, 05:17
Hampiditra hevitra

E-mail me when comments occur on this article
 
Atolotry ny Blaogy.com sy Lifetype