Tokinao

« Ny tokony hiblaogevana momba an'i Afrika ve ? | Main | Rediredy II : fandroahan'omby mahomby »

Nofinofy revirevy I : ny zanako :).
2009/02/01,11:42

Mba tsy hampiakatrakatra ny tosi-drà amin'ny tsy antony amin'izao zava-manjo ny firenena izao dia tapa-kevitra aho ny hieritreritra zavatra hafa mihitsy :). Asa ... nofinofy ihany ve sa vinavina mba ho azo tanterahina. Miankina  amin'ny fitantanan'Ilay Nahary daholo manko ny zava-drehetra.

Vinavina (sa nofinofy Laughing) voalohany :  Rehefa manan-janaka aho any aoriana any dia izao no eritreretiko hitaizàna azy  [aza ihomehezana e Tongue out]: 


- fomba fitaiza amin'ny alalan'ny fanomezan'andraikitra : satria ho zariko omena andraikitra izy raha vao manomboka ho lehibebe ka mahatsiaro tena. Miainga amin'ny fiainana keliny amin'ny andavanandro izany. Ohatra : rehefa avy milalao dia tsy maintsy alamina ny kilalao, rehefa avy misakafo dia izy ihany no mandroaka ny ota navelany, sns. Arakaraky ny taonan'ny ankizy koa dia ampanaovina raharaha sahaza azy izy, ary ampiharina amin'ny ankizy rehetra ao an-trano io. Rehefa feno 8 taona ohatra dia tokony handamina lovia isan'andro. Rehefa zokinjokiny kokoa indray dia asaina manadio trano sy ny sisa. Marihiko fa mitovy ny lahy sy ny vavy ao an-trano : rehefa anjaran'ny vehivavy ohatra ny manao zaridaina dia tokony handray angady izy, ary rehefa andraikitry ny lahy ny manasa lamba sy mipasoka dia tsisy an-kitaraina eo. Tsy ferako kosa ny fifanarahana satria tokony ho tsapany fa ilaina ny izany, sy ny fizaràna andraikitra araky ny manavanana ny tsirairay avy.

Ny tena tanjona amin'izay fanomezan'andraikitra izany moa dia ny hizàrana an-dry zareo hanara-dalàna eo amin'ny fiaraha-monina, mba ho tompon'andraikitra amin'izay atao, ary mba hahaleo tena. Antenaiko fa ahafahana misoroka ny toetran'ankizy "mihanta", sy "miankin-doha" amin'ny ray aman-dreniny io fomba fitaizàna io.

- fomba fitaiza hentitra : Rehefa nanome toky ny ankizy iray fa hanao raharaha iray dia tokony ho vitainy izany. Rehefa ifanarahana aminy fa tokony hody ao an-trano izy amin'ny ora voatondro iray dia tokony harahiny izany. Ny famitahana sy ny tsy fanarahan'anatra dia toetra tsy azo leferina velively, fa dia sazy no sahaza izany. Isan-tsokajiny ny sazy omena ny ankizy tsirairay arakaraka ny taonany sy ny fahatsiarovany tena. Raha ankizy eo ho eo amin'ny 2 na 3 taona ohatra no mianatry ny miteny ratsy dia ny kapoka kely no sazy sahaza. Tsy mbola mandray anatra am-bava loatra manko izy. Na izany aza anefa, ny kapoka dia tsy natao hampaharary fa ho endrika (symbolique) fotsiny. Ny manambitamby zaza avy nanao fahadisoana sy avy nokapohina moa dia fadïna, satria io no fomba fampihantàna zaza mahomby indrindra.

"Ny tahotra no voaloham-pahendrena" hoy ny baiboly sy ny fahendrena malagasy ... koa aza mitsitsy rotsa-kazo raha tianao hanam-pahendrena ny zanakao. 

- am-pitiavana anefa : ireo fomba fitaiza voalaza etsy ambony moa dia "vokatry" ny fitiavana ary "atao am-pitiavana" hatrany. "Vokatry ny fitiavana" daholo ; eny fa ny sazy sy ny kapoka. Tiana izy ka tsy avela hivily ho amin'ny lalàn-dratsy. "Amim-pitiavana" koa fa tsy an-katezerana : tsy asïko resa-be satria inoako fa ananan'ny ray aman-dreny ho azy (tsy novolena) izany fitiavan-janaka izany.

- Ny ho fialamboliny ve : maro ankehitriny ireo zava-manintona ny ankizy, raha tsy hilaza afa-tsy izay hitantsika any an-dàlana rehefa fotoanan'ny noely : dia ny kilalao maro isan-karazany sy isan-tsokajiny. Na eo aza anefa ireo rehetra ireo, dia ireto ny ahy no kilalao sy fialam-boly hitako ho idealy : 

# lalao mampiasa vatana, izay mahafaoka koa ny fanatanjahan-tena. Ankoatran'ny fampiasam-batana dia mitaiza ny saina izy io : ka hisy ohatra izany tsony!!! Ny fampiasam-batana dia ilain'ny ankizy fatratra (sy ny olombelona rehetra amin'ny ankapobeny) noho ny vatany mbola eo am-pitomboana tsara. Izany koa dia miaro azy mba ho salama lalandava  : mandritra ny fahazazany sy mba tsy hanany areti-mitaiza rahatrizay. Ny ankabeazan'ny areti-mitaiza mantsy dia vokatry ny fahazaran-dratsy fony faha-tanora : fifohana sigara na zava-mahadomelina, fisotroana alikaola, tsy fihetsiketsehan'ny vatana, fahazarana mihinanana sakafo miteraka aretina, sns. Koa ny fampiasam-bantana dia fanafody sy fanefitra lehibe hialàna amin'ireo. Ankoatran'ireo moa dia tsy laviko fa eo koa ny areti-mitaiza manaranaka, sy ny areti-mitaiza mpahazo tsotra izao (tsy misy hoe nahoana). Hiverina amin'ny lohahevitra aho, dia ilay fampiasam-batana : betsaka ny lisitra raha hotanisaina : satria miainga amin'ny fanenjika, hazakazaka, sabaka, ka miafara amin'ny lomano, karaté :).. Tsy amporisihiko loatra kosa anefa izy ireo hanao "baodybaoldinina" Tongue out satria fampijaliana ny vatana indray ireny amiko (mba hampihomehy anao ny tanjoko teto).

## fialamboly mampivelatra talenta. Ny tiako lazaina eto dia ny lalao izay, raha ampiroboroboina, dia hanjary talenta sy asa fiveloman'ilay ankizy (eny fa na dia hanome antoka ny ampahan'ny vola hiditra fotsiny aza). Ny ohatra ve hoy ianareo :
>ny fanaovana mozika : afaka ampiroboroboina dieny mahakely azy io amin'ny alalan'ny fanomezana azy zava-maneno faran'izay tsotra : kiririoka (sifflet), kabaosy, gitara gasy (6.000Ar io dia mahazo any amin'ny faritry Betsileo izay be hazo) sns... Tsara ampianarina hirahira koa ny ankizy mba hamantarana sao talentany koa izany. Izany fiainana tia hira izany koa moa dia ho "ampinga" lehibe eo amin'ny fiainany raha toa ka sendra fahasahiranana ny fiainany any aoriana.
>> ny zava-kanto hafa : toy ny fanaovan-tsary (na hosodoko io, na sary hitatra), ny fikarakarana tanimboly na zaridaina, ...
>>>ny fanaovan-tao zavatra : tsara ampanatrehana olona mpanao tao-zavatra ny ankizy raha mbola kely. Izany dia mety hampifoha ny talenta miafiny tsinona. Retsïka matetika eo amin'ny fiaraha-monina ny hoe olona nahazohazo taona (efa olon-dehibe) vao nahita fa hay misy zavatra manavanana azy kokoa. Ny antony dia satria tsy fantany (na koa tsy hitany) ny fisian'izany (na koa ny fahaizany izany) tamin'ny fahatanorany. Noho izany : dia tsara entina mamangy havana na olom-pantatra manan-talenta ny ankizy. Ohatra : olona mahay mandrafitra, manao sary sikotra, manao elektrônika, manefy, sns. Tsy terena izy anefa hanao izany fa tokony ho amin-tsitrapony : izay no maha-fialamboly ny fialamboly.

### Ny famakiam-boky : Vao miresaka boky dia ny tantara foronina no matetika ho ao an-tsain'ny maro. Tsy fahadisoana izany nefa koa tsy azo fintinina amin'ny tantara foronina ny boky. Maro ireo karazam-boky izay hitako ho tsaratsara kokoa noho ny tantara foronina (hevitro manokana io ka zonao ny hanakiana azy) : ny boky fianaran'asa, ny boky manampy eo amin'ny olana andavanandro [olan'ny tanora, olan'ny vehivavy, sns], ny boky ara-teknika (fanaovana brikôlazy, zaitra, sakafo, ...), ny boky ara-pianarana. Ireo dia azo ampiharina mivantana eo amin'ny fiainana andavanandro. Ilay karazamboky kianiko etsy ambony kosa, na dia ahazoana misintona anatra aza (izay tsy laviko velively), dia mety hampanonofy koa, indrindra ho an'ny ny ankizivavy, raha diso tafahoatra.
Etsy andanin'ireo, dia tsara ezahina ampanalavirina ny ankizy ny fialamboly mampikombon-tsaina sy manasaraka azy amin'ny fiaraha-monina : dia itony ataon'ny tanora ankehitriny hoe : pilaisitasiônina Wink, tsatitsaty, ary ny lalao harifomba lafo dia lafo nefa tsy mampivelatra akory. Ny fanomezana diso tafahoatra an'ireo lalao ireo ho an'ny ankizy dia sady hampikombona ny sainy, no mety hiteraka aretina ho azy [areti-maso, sns], ary mety hiteraka toetra mihanta sy zatra ampiadanina loatra koa : koa rehefa tonga ny andro tsy ahafahanao manome fahafaham-po azy dia tsy hahay hihonona izy ; ka na "hijaly" [frustré] izy, na hangalatra. Tsy manao be filaza aho fa tsy aleo ve maminavina ny ratsy mba hiavian'ny soa e. Ny fiainana manko haintsika ihany fa mivadibadika be ihany Smile.

Aleo faranako amin'io ny resadresaka sy nofinofy androany Cool. Izao tokoa angamba ny hoe : nofinofy ambony latabatra. Izay hevitry ny renin'ankizy tsinona tsy mbola hay, moa ny vola ho enti-mamelona an'izany ankizy izany koa tsy misy tokotaniny akory hihihi. Etsy ankilany : enga anie ka tsy ho momba RaTokinao Embarassed. Raha sanatria moa ka izany dia efa "adie vô vasy kôsô kové" (adieu veau, vache, cochon, couvée).

Ireo fomba fijeriko ireo moa dia vokatry ny fandinihiko ny manodidina ahy, ary koa vokatry ny asa-soratra taoriam-pahalasàn'i Maurice Tièche (oeuvres posthumes de Maurice Tièche) izay hitako ho tena volamena tokoa satria tsy mba lany daty. Efa ho 5 na 6 taona izay no namakiako azy, nefa dia betsaka ireo fehezanteniny izay tsy miala ao an-dohako. Raha liana hikaroka izany boky izany ianao dia karohy any amin'ny fivarotam-boky tranainy :GUIDE PRATIQUE D'EDUCATION FAMILLIALE , L'EDUCATION PORTERA SES FRUITS, GUIDE PRATIQUE D EDUCATION FAMILLIALE

Isaorako mialoha ianareo izay hitondra fanakianana sy fanamarihana : na avy aminareo efa manan-janaka izany, na avy amin'ny tsy mbola. Asa ... mety ihany ve ry zareo ilay maminavina toy izao, sa dia izao tokoa no atao hoe manisy sira ny valala am-panidinana hihihi.

Araka ny maha "voalohany" ity revirevy ity moa dia kasaina havoaka amin'ny manaraka ny "revirevy faharoa".

Hevitra

Comment Icon

ataovy amin'izay ry tokinao fa mety ilay drafitr'asa a ! (sa mbola mitady matière première ?)

Posted by: ikalamako at 2009/02/01, 14:23
Comment Icon hihihi

ikalamako : voalazanao ny olan'ny orinasantsika :). Sao mba misy akora any Italia any e ? hihihi

Posted by: tokinao at 2009/02/01, 14:27
Comment Icon

mety ka, tena mety
ny hany kihana azoko lazaina ngamba dia ny hoe ataovy flexibla ilay planina fa indraindray manko tsy dia mifanaraka @ tena heverina foana ny mitranga... indrindra hoe ireny ankizy ireny dia olona hafa na dia hoe taranaka aza... tsy dia tokony hezahana tanterahana aminy loatra ny nofinofintsika @ fiainantsika (nos vies ratees koi) :-)

Fa za koa aloha efa manana plan ee:
tsy maintsy mijery Tom et Jerry ny zanako hahaha

Posted by: simp at 2009/02/01, 14:33
Comment Icon

O l'tia ry Toky a,
ahoana ra atao mariazy arrangEe ny zanak'tsika mitsam e?
fomba malagasy :P

Posted by: simp at 2009/02/01, 14:35
Comment Icon ok

>>>>simplex :
- azoko tsara ilay kiana sy ahiahinao. rehefa lehibe ny ankizy vao tena tsy hay tohaina io maha-izy azy ny ankizy io ; fa raha mbola kely kosa dia heveriko ho tompon'andraikitra 100% ary manan'adidy 100% ny ray aman-dreniny. na eo aza anefa izany : mba isorohana ny mety ho fivilian'ny ankizy rehefa lehibe izy ... dia tsara tsongaina na fidiana tsara ny fiaraha-monina iainany. Io koa manko no hanefy azy. Tsy dia tsara aloha ny hametra hoe : aza miaraka amin-dranona sy amin-dranona ... fa ataoko kosa fa azo atao tsara ny mifantina ny sekoly tsara, ny mifidy ny hipetraka amin'nytanàna milamina sns.
- Momba ilay mariazy aranzE 'ndray : itadiavo reniny àry aho fa tonga dia raiketintsika io e hihihi.

Posted by: tokinao at 2009/02/01, 14:44
Comment Icon

eny e,
fa mila fizarana tsikelikely, ilay fialana @ le hoe jadona be makany @ hoe fahafahana :)

fa nga mila tadiavina ny renininy rakoto a,
tssss tsssssst dia ampy ;-)
na ra tsy izany dia ataovy otran'itony

:P

Posted by: simp at 2009/02/01, 15:04
Comment Icon Voaray ny torohevitra dadabe Simp a :).

Ary aleo tsy hangataka andro aho :). Ny dinika ao amin'ny serasera manko foana ho azy rehefa afaka fotoana elaela ka aleo tahiriziko ato mihitsy llooll
modely voalohany :
--------------------------------------------------------------------------------
tssssssss tssssssst.
--------------------------------------------------------------------------------Môdely faharoa nomen'ilay rohy natoron'i dadabe simp :

--------------------------------------------------------------------------------

zaho dia lhl befitiavana, mahay mahandro vary sy laoka tsara, mazoto miborosy trano isanandro, ny asako dia mpandrafitra fanaka. Izaho dia mitady vady vita gasy mipetraka any andafy manana nationalité vazàh na farafaratsiny CDI, tsy mifidy taona fa mety dôly na zokiko na zandriko, tsy blèm na célibat na mananotena na divorcée na andalapisarahana, tsy blèm na efa niteraka aza fa otiaviko miaraka @zanany.
Tsara raha mba misy 4 na 5 @ nareo dia mba afaka misafidy tsara aho.

Marihiko fa tonga dia fisoratana avy hatrany fa resaka sérieux be io an !
Miandry anao ny foko dia misaotra mialoha.


--------------------------------------------------------------------------------

hehehe vazivazy tokoa iray an-dàlana :).

Posted by: tokinao at 2009/02/01, 15:26
Comment Icon saika adino :)

simp > ngah "tom sy jerry" ihany e! Tintin, rôminé sy ny sisa koa e!

Tsy maintsy mijery an'io ry 'zareo ka llooll. Ny rainy aza moa tsy maharay lamba amin'ny Tom sy jerry 'ko hihihi

Posted by: tokinao at 2009/02/01, 15:38
Comment Icon

Ny adinonao ny tetika voalohany : mitady izay ho reniny bien foutue !!! Io no mialoha ny drafita atolotrao anay. Fa misy resakao hoe aleo hikaoty an'i kdaomba klou tary, dé mba misy chance ve izaho e ? ha ha ha ! Sao dia tokony nalatsaka ary ilay "o" @ ilay lahatsoratra tary aloha tary hoe : "mitady feom-behivavy" !!!! ha ha ha ! Efa mandrevy tokoa ise izany, il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de le tuer, na hoe valala tsy an-tànana tsy atolo-jaza, na koa hoe valala manidina ve asiantsira ?

Indor kely : feno teny gasy diso ny lahatosrattr'i toi !!!! HA HA HA ! Manalazy eto tokoa re ity izaho e !

Fa ity misy fanambarana ataoko très sérieux : "Izaho no FILOHAM-pirenena malagasy manomboka rahampitso alatsinainy" , mety tonga dia ataoko conseiller perso i toi raha manaiky fa toa ho soa tokoa ny firenena no entiko raha izao revy² izao no hevitra homena ahy, fa mila hampianariko teny malagasy tsara i toi aloha ho setriny :)) Ho feno olom-banona ny tanàna ! DIA HO TANY SAMBATRA ILAY MADAGASIKARANAY !

Posted by: Kdaombaramita at 2009/02/01, 19:12
Comment Icon

Misy diso tsipelina bdb ireo soratro fa maika be aho an, itako daholo ireo !!!!

Posted by: Kdaombaramita at 2009/02/01, 19:14
Comment Icon

ok tokinao fa voaray ny profil-n'ny akora fa apetrako ao @ tablô dafisazin'ny "Malagasy eto Italia". Vodi-sobika aza manan-tandrify ka mainka ny vodi-olona :-P

Posted by: ikalamako at 2009/02/01, 21:25
Comment Icon mandaha ny afera :).

>>>>>kdaomba : hevitra tsara ilay mikaroka "fille bien foutue". Ary 'zay ange no nitodihako tamin-dry e :).

Momba ilay fitadiavako "feom-behivavy indray" : tsy dia sarotiny aho na dia misy litera alatsaka aza ao. Hisy ohatra izany 'ndray ve :P. Nitady toko ka sendra "fe" hoy ny fitenenana llooll.

Mikasika ilay haha-filoham-pirenena anao manomboka rahampitso kosa dia ... tohanako antsakany sy andavany. Izany tokoa ka tena DEMOKRASIA. DIA HO TANY SAMBATRA ILAY MADAGASIKARANAY !


Farany : momba ny diso tsipelina ao amin'ny latsoratro : hitako daholo koa ireo ahy ireo 'ka :D.

>>>>>Ikalamako : Misaotra mialoha e! Dia ataovy manintona tsara koa ilay filazàna a :) :

zava-baovao zava-baovao
inona àry 'zany raha fantatrao

vodi-olona spécial ...
le mari idéal.

Posted by: tokinao at 2009/02/02, 00:05
Comment Icon

TOhizako kely ilay hafatro etsy ambony : dia rehefa mitomany i Kdaomba kely sy i Toky kely dia izaho moa filoha tsy dia afaka loatra mitiza zaza fa ianao no mba atenaiko hitondra ireo zaza mandehandeha amin'ny force one na two izay libre @ izay fotoana izay sady mihira hoe "iny hono izy ravorom-bazaha, ento manaraka anao any an-tsaha, rehefa mangina avereno, raha mitomany ampangino, ôôôôô"

OK, milaix ilay tantra ka !

Posted by: Kdaombaramita at 2009/02/02, 03:46
Comment Icon

Ny an'i toi tsy diso tsipelina (faute de frappe) fa tena diso fitsipi-pitenenana (grammaire) mihitsy knou HA HA HA ! Tratra indray ialahy lesy !

Posted by: Kdaombaramita at 2009/02/02, 03:49
Comment Icon

zah aloha mety hametraka demande ihany mba ho gouvernante e ! Satria tsy maintsy mandeha force 1 na 2 aho @ zay fa rehefa mamonjy reception miaraka @ Obama sy Michlle nareo iza no hitaiza zaza ao @ suite presidentielle ?
Izany kdaomba an !

Posted by: ikalamako at 2009/02/02, 08:54
Comment Icon

Tokinao: Miteraha fotsiny hahita!

Posted by: Eo ampotony at 2009/02/02, 10:47
Comment Icon

IKalamako < raikitra ! tandremo sao manao WII am-paosy fa tsy ho voataiza ao ny zanakay an !

TOkinao < nahita ilay sahaza angaha sa taitra tampoka tamin'ny fahanterana ? ha ha ha !

Posted by: Kdaombaramita at 2009/02/02, 11:08
Comment Icon hehehe

>>>>>kdaomba : Mampihomehy ilay hoe "wii am-paosy" hihihi. Soa ihany fa nisy an'Ikalamako :). Zah ndray : tsy hoe nahita ny sahaza na taitra amin'ny fahanterana fa mba te hanonofy e!

>>>>>Eo ampotony : marina mihitsy aloha ny anao e! Rehefa tonga eo tokoa ilay ankizy ... azoazoko an-tsaina fa dia mety hisy fisavoritahana. Eritreretina daholo : ny asan'ny tena, ny fianaran'ny ankizy, ny sakafo ... ka indraindray tsy voaraharaha loatra ny resaka fitaizana.

Posted by: Tokinao at 2009/02/02, 16:32
Comment Icon

Rehefa nieritreritra HONO i TeGeVe teo ampamakiana azy ity ... dia ho tendrena minisitry ny fanabeazana ingahy... ka antsoin'ingahy mba hamonjy post...

Posted by: finoanaranoray at 2009/02/04, 10:15
Comment Icon vaovao tsara izany :).

>>>>finoanaranoray : "post de pôlisy" sa ny "pôste malagasy" hono?

Izay tsy hodorana manko no tiatiako amin'ireo! Mamy ny aina hoy isika malagasy izay.

Posted by: Tokinao at 2009/02/04, 19:18
Comment Icon

Zava-dehibe tokoa ny fitaizana ry Tokinao !
*Mankasitraka !
DdRb

Posted by: DadaRabe at 2009/02/04, 20:02
Comment Icon

Toi koa tena tsy mahay mikaoty mihitsy, dia hoe : "izany hono ry Pissoa a !" .... tsss, aiza kosa dia izay ve no mba frappe tsara tany e ? Jereo ilay hafatro tao amin'ny Pissoa tao fa tsss !!

Posted by: Kdaombaramita at 2009/02/05, 11:57
Comment Icon hehehe

>>>>kdaomba : efa hitako 'ka. Mbô atoroy pasy moa ary e :). za ange ka asain'i pissoa mively vy : zany ve ho haiko :P

Posted by: tokinao at 2009/02/05, 13:34
Comment Icon

Ohatra hoe anaovana kely poezia izy toy ny hoe :

Ianao ry Pissoa,
Tsy afaka ao an-doha,
Mambabo 'ty fitiavako
mety ho lasa renin-janako !!!!

Kanefa efa misy
Ilay tetezamita
Zay efa tonga aloha
Dia i Kdaombaramita

Tsy maninona tsy akory
Fa tiako foana itony
Eny zarako aza
be mpanao zaza !! ha ha ha !

Raha toa ka efa misy
ireo kilonganao
Tsy misy tsiny mihitsy
Fa raisiko avao

De asio tonony manaraka e !

Posted by: Kdaombaramita at 2009/02/05, 15:08
Comment Iconkdaomba! misaotra ndrindra
amin'ny lahateny tsara rindra
hikaontiana an'i pissoa
izay sipa tena soa

ho alefako ny hafatra
hatsaraiko mihitsy mba ho lafatra
enga anie fotsiny handaitra
ahazoana ilay sipa raitra

azoko an-tsaina sahady izy zany
sipa roa ho ahy irery ihany :).
isan-taona hisy zaza roa hatrany
ho tanteraka ny famenoana ny tany hihihi

Posted by: Tokinao at 2009/02/05, 19:16
Comment Icon

Ntssss, koa raha tsy usines à bébés ireto izahay knou, isan-taona a isan-taona !!!!!

Lasa pôety amin'ny napany an !!!!

Posted by: Kdaombaramita at 2009/02/06, 16:28
Comment Icon hihihi

ka oziz kdaomba hoe : "eny zarako aza ... be ny mpanao zaza" llooll.

Marina tsy lasa rediredy ilay revirevy hihihi

Posted by: Tokinao at 2009/02/06, 21:03
Comment Icon lava be tsy nahavaky za lol

tom&jerry ihany no hitako lol

Posted by: cutie at 2009/02/20, 20:56
Comment Icon hehehe

tsara zany refa nahaaraka ny momba an'io cutie. farafaharatsiny ... hanaraka tom&jerry ny zanak'i cutie hihihi [toro hevitra avy @ simp io a :)]

Posted by: Tokinao at 2009/02/20, 21:32
Comment Icon mmmm!!

mbola mandray ol ve Tokinao.sa efa tsy mandray intsony.efa lasa an'i Kdaomb sy Pissoa????nahita an'le profil aho mantsy de faly!raha tsy oe mis hafa ao??!!!
gasy aho,mptraka eto dago,mananjanaka iray(3taona),tsy manambady,efa miasa aho.ra mety de mifandamina manatitra sy maka ny zanako isika .indraindray tsy harako.misaotra

Posted by: lulu at 2009/02/21, 11:40
Comment Icon mmmm!!

mbola mandray ol ve Tokinao.sa efa tsy mandray intsony.efa lasa an'i Kdaomb sy Pissoa????nahita an'le profil aho mantsy de faly!raha tsy oe mis hafa ao??!!!
gasy aho,mptraka eto dago,mananjanaka iray(3taona),tsy manambady,efa miasa aho.ra mety de mifandamina manatitra sy maka ny zanako isika .indraindray tsy harako.misaotra

Posted by: lulu at 2009/02/21, 11:40
Comment Icon hehehe

>>>lulu : misaotra nametra-kafatra e :). Aleo tsoriko fa sangisangiko daholo ity ato @ hafatra ity 'ka. Sao raisin'ny sasany ho resaka matotra.

Ny lahatsoratra nosoratako ihany no tena azo itarafana ny hevitro :P

Posted by: tokinao at 2009/02/21, 11:44
Comment Icon hihihihihi

de tena tsy mbola nahavaky foana hatramizao :-D

Posted by: cutie at 2009/02/21, 14:42
Comment Icon !!!

salut.
mba manoratra anie aho e;dia ho eto aho ve no iresaka @ Tokinao an'zany.
fa samy mba mi-blaogy eto fotsiny. misaotra ihany.

Posted by: lulu at 2009/02/24, 12:33
Comment Icon ah ok :).

marina mihitsy ny an'i lulu.
Eto tsika mody misangisangy fa ny resaka matotra any ambadika no atao :).

Ka iverenako àry ilay resakao :) : raha ny hanatitra zaza hianatra mba haiko 'ka. Iny tsinona tsy mila miosona savony (toy ny manasa lamba) ary tsy mila mioson-diky toy ny manolo tantin-jaza :). sady hay moa ilay zanatsika efa 3 taona 'ko :). mandray vonona tokoa sisa 'zany aho fa tsy nila nisasatra akory :).

Posted by: Tokinao at 2009/02/24, 21:45
Comment Icon hihihihi

>>>>cutie : tonga dia tsory fa mahakamo sady mamonamonaina le resako e :).

Misaotra kamboko e :).
fantatro fa efa voavakinao le izy zao :).

Posted by: Tokinao at 2009/02/24, 21:48
Comment Icon éouah!

lay fanaterana zaza mintsy no ilaiko fanampiana.fa enao indray efa miandry fotsiny fa efa vita ho azy io.tsy mila manamboatra intsony,raha tsy hoe asiana zandriny @zay sao lehibe loatra.

Posted by: lulu at 2009/02/25, 13:53
Comment Icon éouah basy

>>>>lulu : draidraidraidray! Tsy maintsy asiana zandriny tokoa 'ka. io zao no tokony ho prôgrama laharam-pahamehana manaraka :).

Iza moa no sao lehibe loatra : ilay reniny sa ilay zanany? hihihi

Tsy izany mantsy fa ianareo vehivavy hono toa misy "periode de service" 'ko hihihi. Ka aleo tokoa araraotina hihihi
[mba te hampihomehy fotsiny aho an! fa tsy sanatria akory ka fitaovana i lulu ka ho mety "amortie" koa :)]

Posted by: Tokinao at 2009/02/25, 21:46
Comment Icon toky :)

de miandry le nofinofy faharoa ndray zany fa mbola mamely hatrany le politika be ato lol

Posted by: cutie at 2009/02/27, 15:44
Comment Icon

Tpt, koditra RaToky nitsofohan'i Lulu t@ voalohany ! te-hanao aminy eo ko !

Lulu < tena mitady leiry ka, fa efa misy conditions be napetrany hoe : "zaho dia lhl befitiavana, mahay mahandro vary sy laoka tsara, mazoto miborosy trano isanandro, ny asako dia mpandrafitra fanaka. Izaho dia mitady vady vita gasy mipetraka any andafy manana nationalité vazàh na farafaratsiny CDI, tsy mifidy taona fa mety dôly na zokiko na zandriko, tsy blèm na célibat na mananotena na divorcée na andalapisarahana, tsy blèm na efa niteraka aza fa otiaviko miaraka @zanany.
Tsara raha mba misy 4 na 5 @ nareo dia mba afaka misafidy tsara aho. Marihiko fa tonga dia fisoratana avy hatrany fa resaka sérieux be io an !
Miandry anao ny foko dia misaotra mialoha." Izany he tsy ao anaty ligne de mir ndry !!!

Posted by: Kdaombaramita at 2009/02/28, 18:21
Comment Icon zao vô itako

hihiihhiihiihihihihh!!!!!
eny ouah ry kdaomb...
aleo @ zay fa efa niova ny sujet;@ nofinofin-dra-Tokinao njay e!
slt!zao ty vô itako.

Posted by: lulu at 2009/03/07, 07:49
Comment Icon hehehehe

>>>>>>kdaomba : koditra @ ahôôôôna ary :). Misaotra anao nanamafy ny antso avo nalefako aloha e hihihi

>>>>>>lulu : tsy niova ny size fa niverenanana 'ka :).

Posted by: Tokinao at 2009/03/07, 09:24
Hampiditra hevitra

E-mail me when comments occur on this article
 
Atolotry ny Blaogy.com sy Lifetype