Tokinao

« Ria-drano Lilia, ao Ampefy. | Main | Ahoana ny hevitrao ? »

Fianarana Solfa voalohany eto @ aterineto!
2008/10/30,01:04

Ho fanomezako fahafaham-po an'ireo manontany ahy ny fomba fihiràna amin'ny solfa dia indro atoroko eto izany :

Raisintsika ohatra ilay solfa napetrak'i pkm atsy. Tsy ho hiraina manontolo anefa, fa ilay "refy" enina voalohany ihany no ampiharantsika izany. Ny "refy" iray moa dia manomboka amin'ny "fefy" iray ary mifarana amin'ny "fefy" manaraka (jereo ny sary etsy ambany). Noho Izany, ny refy enina tiako lazaina dia manomboka amin'ny voalohany ka hatramin'ilay hoe "tony ny fo" no hohiraintsika :

Izay no ela fa ireto no dingana raha hihira an'io solfa io :

1°- Fantarina ny gadona. Eto dia 6/4 ny "gadona" satria voazarazaran'ny ":" sy ny "!" ho enina ny refy iray (na koa fefy roa mifanaraka). Izany moa dia midika fa toy izao ny gadon'ity hira ity :alaivo ato ny fomba fanisana ny gadona 6/4. (Ny ankabeazan'ny hira tsotsotra moa dia marihiko fa 4/4)

2°-  Manaraka izay dia jereo ireo pitsopitson'ny solfa hahafahanao mampitsatotsatoka ilay hira. Raha ny ohatra etsy ambony, dia ireto no ilaina ho fantatra (raha sarotra ny fanazavàko dia dingano fa ho hainao etsy ambany izany rehefa misy feony Cool) :

*6/4 no "gadona" : izany hoe mitovy faharetana @ "mainty" enina ny ao anatin'ny "fefy" ("|" na "barre" hoy ny vazaha) roa mifanesy.

-------------raha tsy azonao ireto dia tsy manakana anao hianatra an'ity hira ity-------------

[Niresaka "mainty" aho etsy ambony Undecided. Izay mahay tain-dalitra (solfège) dia mahalala izany. Ho an'ny tsy mahay tain-dalitra dia izao : raha 6/4 ny hira iray dia misy mainty 6 (na feo mitovy faharetana amin'ny mainty enina) ao anatin'ny refy iray. Raha 4/4 ny hira iray dia misy mainty 4 (na feo mitovy faharetana amin'ny mainty 4) ao anatin'ny refy iray. Dia torak'izany hatrany ny 3/4, 12/4, sns]

Ohatra hafa : |d:r:m!f:s:l| : 6/4 io satria misy mainty enina ao.  |d:r:m:m!f:t:s:l| : 8/4 io satria misy mainty valo ao.

Tsy atoroko kosa intsony angamba fa : d=dô, r = re, m=mi, f=fa, s=sô, l=la, t=ti. Raha te haheno ny feon'ireo tsirairay avy ianareo dia manendre zava-maneno iray. Ny ampatsiahiviko momba ny fanoratana solfa (na dia tsy hitantsika eto aza) dia ireto :

d' = dô ambony,  r'=re ambony, sns

d1=dô ambany, r1=re ambany, sns

di=dô "misongasasaka" (sharp re=dô dièse),  ri=re "misongasasaka" (sharp re=re dièse)=mi "mijotsosasaka" (flat re = re bémol), Sns. ary li=ta="la misongasasaka" (sharp la=la dièse)="ti mijotsosasaka" (flat ti = ti bémol).

Ho ahy, sy ny mpamoron-kira maro dia "ti", fa tsy "si" no fiteniko sy fampiasako mba tsy hampifangaro azy amin'ny si="so misongasasaka" (sharp so = so dièse)

 ------------------tapitra tamin'iny ilay resaka mety tsy ho azonao Smile-------------------

**ny "tsoraka" (!) dia manasaraka ny "refy" iray ho roa. Izany hoe ahitàna mainty telo eo anelanelan'ny "!" sy ny "fefy" (|). (satria 6/4 ny gadona eto)

***ny "teboka" roa (:) dia manasaraka ny fotoana mitovy faharetana amin'ny mainty tsirairay ho roa. Izany hoe misy ":" roa eo anelanelan'ny "fefy" (|) sy "tsoraka" (!) satria 6/4 ity hirantsika ity.

Oh: |d:d:d!r:m:s|

****ny "teboka" (.) dia manasaraka  ny fotoana mitovy faharetana amin'ny mainty ho roa. Ahazoana "crochet" (♪) zany io. ohatra hafa : |d.d:d:d!d:d:d|


*****ny tsipi-panohizana (-) dia midìka fa ilay naoty farany teo aloha no taritina.

Raha ity hira ity 'zany dia manome toy izao (averiko adìka fotsiny ilay etsy ambony):

|s : s :-.s!s : f : m|l :s :-.m!m:f:m|r:-:-! : :r.m|
|f  : f :-.f !f : m: r |f :-  :f.s !l :s :f |m:-:-! : : |

3°- ianaro ilay fitsatoky ny "naoty" rehetra. Ny fanaovana izany dia : vakio ny naoty, aza asiana feony, ary araho ny fitsatotsatoky ny feo rehetra (araho ny ":", "!", sns). Raha sarotra azo io dia henoy ity  (1SolfaTsisyFeony.MP3).

4°-Avy eo dia asio feony ilay solfa (naoty) tetsy ambony. Ary mba hahaizanao ny naoty marina (note juste) dia mampiasà zava-maneno iray. izaho moa dia tsy manana ka dia mety hisy diso ny feo ataoko :). henoy ato  (2SolfaManarakaGadonasy Feony.MP3).

5°- eto dia soloy ho "la la la ..." ilay solfa etsy ambony. Hahazo an'ity ianao : henoy ity. (3lalalalaMisyFeonyMP3.MP3). Averimbereno io, ary ezaho tsy jerena ilay solfa, mba hahaizanao tsianjery an'ilay feon-kira. Farany dia (alohan'ny farany manko e Cool) :

6°- Aza atao "la la la" intsony fa ataovy tena "tonony" no hiraina. Hahazo an'ity ianao : henoy ity (4GadonaSyTononyAryFeony.MP3 ). Vitanao izay ilay hira Smile. Fa ho farany dia (izay vao tena farany hihihi) : 

7°- Ampiharo ireo torolàlana nomen'ny mpamoron-kira. Amanjatony mahery ny torolàlana ampiasaina amin'ny mozika ka tsy ho vitako ho tanisaina eto! Raha ilay hoe "ad libitum" hita ao amin'ny refy alohan'ny faran'ilay "Hay teo foana Kristy" zao dia midika fa atao araka izay itiavana azy ny fiadanan'ny hira eo amin'io refy io. Ilay hoe "andante" atsy kosa dia midika fa atao mitomany (na misaona)  ny fomba fihira ilay hira.

Dia izay tompoko ô!

Ny tiako marihina eto ampamaranana dia ity : "teny ofisialy malagasy ara-mozika" daholo ireo nataoko anaty farango sosona ireo fa tsy izaho akory no namorona. ohatra : refy (mesure), fefy (barre), songasasaka (dièse), sns.

(nofinofiko manaraka : ny hanazava na/sy handìka ireo "torolàlana ampiasaina amin'ny mozika rehetra". Tsy ny rehetra no nofisiko hadìka satria misy tsy ho voadìka mihitsy ireo izay amin'ny teny latina. "Nofinofy" :) satria tiako hatao be nefa tsy ho vitako hihihi).

 

Misaotra e

Vita ihany ity 'lah. Tsy ho sahirana hamaly an'izay mpanontany intsony aho fa dia alefako ato ny olona hihihi. Na izany aza anefa dia anontanio raha misy tsy azo, ary kiano izay diso : na tsipelina io, na fanazavan-diso, sns.

Nosoratana anio 03 nov 08 : Rehefa olona tsara feo moa no mihira ilay hira etsy ambony iry, dia izao no fivoakany : 


Ny tonony moa dia :

Hay teo foana i Kristy

Taona sy taona nisesy nitadiavan - tsoa
Niodikodina anefa tsy nety nitony ny fo
Ireo izay nitokina nandao avokoa
Tany efitra sady nangina no niainako

Refrain :
Hay teo foana iKristy( X2)
Mitady ahy izay nania
Hay teo foana i Kristy

Foana izao ny fotoana izay laniko
Andro mirana soa lohataona 'zao ny androko
Tojo izay nantenaina ka dia afa-po
Ilay fiainako teo karakaina niova ho soa

Hay teo foana i Kristy ... (Ref:X3)
 

Raha te hihaino fotsiny kosa dia angataho atsy amin'ny radiovazogasy : "'hay teo foana i Kristy" - Chorale Fiderana.

Hevitra

Comment Icon

Vao mainka ianao ra-Tokinao ho tototry ny fanontaniana fa dia miomàna. Indrindra fa raha doma be sahala amiko daholo no handeha hanomboka hianatra solfa amin'izay.

Posted by: DotMG at 2008/10/30, 05:06
Comment Icon

Sambany aho mba mitovy hevitra @ dotmg ratoky! lol

Posted by: news2dago at 2008/10/30, 07:06
Comment Icon

Misaotra rangahy amin'ny fandava-tena a !
Mankasitraka e

Posted by: pkm at 2008/10/30, 08:04
Comment Icon

Misaotra ry tokinao fa dia manana finiavana tokoa ianao mampita aminay ity raharaha manga ity.

Posted by: ni81 at 2008/10/30, 08:43
Comment Icon

Tsara feo ilay rangahy knou ! hi hi hi !

Posted by: Rasoa at 2008/10/30, 10:15
Comment Icon ok

>>>>Dot, n2d : amboariko sy miha-azavaiko izy ity isaky ny manao blaogy aho. Ka vangio matetika fa mety hihazava aminareo ilay izy e :). (tsy dokambarotra fa tena resaka marina).

!!! Fombako rehefa manoratra lahatsoratra, no tonga dia manoratra izay eritreretiko. Izany hoe tsy namerina namaky im-betsaka aho, fa mety ho in-1 fotsiny. Toy izany koa ireo feoko ireo : mety ho nohenoiko in-1 fotsiny. Fantatro fa "tsy tsara izany raha te hahazo zavatra tsara" toy ireny mpanoratra boky ireny. Nefa noho ny fitiavako te hahavita an'ilay izy haingana dia apetrako ihany. Raha tsy vitaiko haingana manko dia tsy ho vitako mandrakizay angamba hihihi (filôzôfian-draToky io fa tsy fomba tsara akory hihihi). Koa mba andefero ny diso kely e : fahadisoan-tsipelina, fahadisoana kely amin'ny naoty. Na izany aza, dia faly koa aho raha marihinao izany diso izany ka teneninao amiko. Dia hohatsaraina miandàlana e :).

>>>Rasoa : io ve ho tsara e :)! Efa tsy ho tsara feo ihany ka aleo ny hafa tsy mahay no ampianarina :) mba hahay lavitra noho ny tena e!

Posted by: tokinao at 2008/10/30, 11:35
Comment Icon

Tokinao,
Feo-mpampianatra izany ny anao,tohizo... :-D.

Posted by: Tritriva at 2008/10/30, 11:56
Comment Icon

Tenidiso manatsara = critique constructive ?? Mbola miverina amin'nyteny gasy indray isika, hi hi hi !

Aleoko ihany ny nôty amin'ny teboka maintsy kah !

(mafy be vao tafiditra eto izany knou)

Posted by: Rasoa at 2008/10/30, 13:53
Comment Icon ok

>>>>>Tritriva : voalazanao :). Mpampianatra ho an'ny tsy mahay nefa a! hihihi.

>>>>>Rasoa :
- tsy fiteny zany "teny diso manatsara" zany raha ny fahalalàko azy :). "Critique constructive" = "lesoka ho enti-manatsara" ...ngamba (tsy dia mahay mandìka teny aho).
- tsy hoe "miverina @ teny gasy" aho fa tena "tsy miala @ teny gasy" 'ka.

Maro ny antony mahatonga ny mpiblaogy iray hiblaogy : ny mba anehoana ny maha izy azy azy, ny itahirizana ny diariny, mba hanaovana dinidinika, mba hampielezana fomba fijery, sns.

Fa raha ny ahy manokana dia ny hanindraindra ny teny Malagasy sy ny hanehoako ny fitiavako an'i Madagasikara no tanjoko lehibe indrindra (ny 9/10). Ny 1/10 dia mba hitahirizako ny diarikeliko (sary, eritreritra sendra mandalo, sns izay tsy dia misy dikany : fanalàna azy daholo hihihi).

Samy manana ny safidiny ny olona, fa ny ahy dia izay hatramin'ny voalohany :).

Posted by: Tokinao at 2008/10/30, 17:06
Comment Icon

sarotra be izy zany.
Kaloha hiantso ny fanahy masina :)

Posted by: simp at 2008/10/30, 21:25
Comment Icon

Hiverina @ teny gasy ary aho hanakiana manatsara, ho be ny ho tezitra (hi hi hi) fa tsy maninona :d :
- ampiharantsika = fototeny "araka" noho izany ampiarahintsika no fiteny; Tsy mety ohatra ny hoe miharaka fa miaraka no izy.
-intsony no fiteny fa tsy "tsony"
-tsy teny malagasy ny hoe "anatina" fa "anaty" dia ampy.

Ireo no itako aloha fa mbola ho avy i Rasoa sy ny ampogany higodogodona hanao kdaombaramita kdaombita !

Hay, mbola tsy adinoko ny tany an-tsekoly !

Posted by: Rasoa at 2008/10/31, 05:40
Comment Icon

Hiverina @ teny gasy ary aho hanakiana manatsara, ho be ny ho tezitra (hi hi hi) fa tsy maninona :d :
- ampiharantsika = fototeny "araka" noho izany ampiarahintsika no fiteny; Tsy mety ohatra ny hoe miharaka fa miaraka no izy.
-intsony no fiteny fa tsy "tsony"
-tsy teny malagasy ny hoe "anatina" fa "anaty" dia ampy.

Ireo no itako aloha fa mbola ho avy i Rasoa sy ny ampogany higodogodona hanao kdaombaramita kdaombita !

Hay, mbola tsy adinoko ny tany an-tsekoly !

Posted by: Rasoa at 2008/10/31, 05:40
Comment Icon

Aleo koa aloha Rasoa kianina kely fa bebe kiana

nôty amin'ny teboka mahitsy -> tain-dalitra

hahaha

Posted by: sitlo at 2008/10/31, 09:23
Comment Icon ok

>>>>Rasoa : ok! Misaotra e ;). Ny fahamehana no nahatonga ireny hihihi

Posted by: Tokinao at 2008/10/31, 19:14
Comment Icon ok

>>>>Rasoa : ok! Misaotra e ;). Ny fahamehana no nahatonga ireny hihihi

Posted by: Tokinao at 2008/10/31, 19:20
Comment Icon

Tokinao < Tsy fahaizana teny gasy mihitsy ireny fa tsy hoe fahamaizana ry nao a ! ha ha haaaaaaaaaaa :)) Manala azy Rasoa !

Posted by: kdaombaramita at 2008/11/01, 06:41
Comment Icon ok :)

>>>>>Rasoa : ekena mba tsy ifandirana hono e :P

Posted by: Tokinao at 2008/11/01, 08:12
Comment Icon Manahoana

Manahoana i Toky! Inona ny vaovao? Maresaka? Mba mandalondalo eto @ blaogy eto indray de mba mi-spam ny akama rehetra e lol ;-) Azafady fa ohatran'ny hors sujet ity ah...Fa i Toky hoa toa "multi-talented" be e! Toa mahay mozika, mahay mitendry nefa @ sary kely toa mahay mitondra fiaramanidina (?) Mba resadresaka ny mpandalo ny ahy e fa mahereza dia mazotoa mi-post fa na dia tsy dia mi-spam matetitika aza, mazoto mandalo mitsidika foana e :-)

Posted by: Mirana at 2008/11/04, 06:34
Comment Icon hihihi

Mirana >>>misaotra mitsidika ô! Momba ilay "hors-sujet" : ka mba samy manana ny hainy ange ny olona rehetra e!

Fa na izany aza ... tsy mahay mitendry 'zah 'ka :).

Mba velomy ilay blaoginao mba ho spam-evanay e hihihi.

Posted by: Tokinao at 2008/11/06, 21:02
Comment Icon itady doc momban'ny solfa

Mba mila doc pdf momba ny solfa iray manontolo rangah izay mba mahita.

Posted by: Soleil at 2008/11/07, 12:00
Comment Icon Fitadiavana

Bjr
Efa mba mahay kely mamaky solfa aho ny olana dia tsy mahay hira aho raha tsy mijery solfa, koa iza no afaka mba hanampy ahy? Mitady solfa ny hira malaza ataon ny chorale aho? Aiza no mety ahitako an izany
misaotra mialoha

Posted by: rmh at 2008/12/03, 07:32
Comment Icon solfège

Misaotra indrindra tamin'ireo fampianarana ô!
Fa mba mangataka lesona pour une transcription amin'ny solfège ange raha mba mety e !
Mahafinaritra be ny blaogy-nao.

Posted by: Tsomialy at 2008/12/10, 08:47
Comment Icon :)

ndao aza hiraina @ zay le hira :-D

Posted by: cutie at 2008/12/16, 14:57
Comment Icon Trtry ny taona daholo e

Voalohany dia miala tsiny raha variana ka tsy nahita ireo hafatrareo ireo raha tsy androany e!

Soleil >> mba nikaroka teto @ aterineto koa aho fa tsy nahita zavatra mikasika ny solfa mihitsy. Na izany aza dia betsaka ny boky malagasy mampianatra solfa : tsidio ohatra ny fivarotam-boky loterana ao Antaninarenina! (tsy haiko raha mbola ao izy io :).

rmh >>> i pkm 'zao no mety afaka manome fahafaham-po anao. jereo ny blaoginy ato

Tsomialy >>> Hevitra tsara tokoa io narosonao io, fa hataoko rehefa manam-potoana aho!

cutie >>> ndao e :). Sady lainga lainga fa isan'ny hirana "chorale" tiako izy io :).

Ankoatran'izay dia tratry ny taona daholo e!

Posted by: tokinao at 2009/01/01, 14:28
Comment Icon Nahaliana tokoa

Bonne année Toky ah!
Misaotra ry se t@ fandavantena fa mafinaritra a!!!
Raha izaho manokaa dia tena liana azy itony ary mba tena te ho matihanina ka mba mangataka ny fitohizan'ny fampianarana raha mety.

Posted by: fredhina at 2009/01/07, 06:46
Comment Icon :)

miandry an'le feo aza za io :)

Posted by: cutie at 2009/01/14, 21:23
Comment Icon

salut vaovao ato @ ity zavatra ity.
METY VE RAHA MIFANAKALO SOLFA isika?

Posted by: AVO at 2009/03/11, 07:48
Comment Icon ok

>>>fredhina: tsy dia misy zavatra betsaka ho zaraina koa ange fa ny kely hay ihany no ampitaina e! [Ianao manko milaza ho te matihanina 'ko :)].
>>>cutie: aleo tsy ho hiraiko hatramin'ny farany sao tsy hisy hitsidika intsony ny blaogiko hihihi
>>>AVO: indrisy fa tsy manana loatra aho 'ka.

Posted by: Tokinao at 2009/03/12, 23:12
Comment Icon mitady mpampianatra

mbô mitady mpampianatra clavier ange raha mba mahita nareo e! efa mitendry hira fihirana za efa ho herintaona izao fa te hahay ny logique n'ny hira

Posted by: ZOLY at 2009/03/27, 13:34
Comment Icon ra aina

salut,

dia inona indray izany no azo atao aha hoe te hampianarina azy ity indray ny tenanay, ohatra hoe mihira amn'ny alalan'nby solfa, mitendrymiaraka amin'ny solfa... angamba tsy dia mahadiso e??? ny fitaovana misy aty amiko na micro na clavier. de mba anoraty ely amin'ity mal-ko ity zà raha mety hahazo fahafaham-po.
ylanaly@gmail.com
misaotra miloha

Posted by: ylan at 2009/04/09, 10:22
Comment Icon ok

>>>Zoly : izaho aloha dia tsy mahay clavier fa ny mpitsidika sasany no tsy haiko :).

>>>ylan : miankina amin'ny toerana misy anao satria raha ny hifampianatra @ alalan'ny mailaka toa ho raharaha ihany 'ko. Mankasitraka e!

Ho lasa fanaovana "annonce" ihany ity blaogiko ity raha izao no mitohy hihihi.

Tsy maninona mihitsy aloha e :).

Posted by: tokinao at 2009/04/09, 19:11
Comment Icon Tsotsotra

Misaotra ma fandraisana anjara amin'ny fampandrosoana ny fitiavana mozikan'ny gasy kely. fa na izany aza, hita ihany hoe mbola lavitra e. nga tsy azo atao ny manao blog en francais, tsy hoe tsy tia gasy ny tena fa tena gasy dia gasy tokoa, fa akaiky kokoa ny fandraisana mozika raha am teny baiko. mety hevitro samirery ny ahy, fa eto moa fanehoan-kevitra.
courage e.

Posted by: Totozy at 2009/04/14, 16:57
Comment Icon ho an'i totozy :

Voalohany dia misaotra nametra-kafatra!
Ny antony mahatonga ny fanazavàko ho amin'ny teny malagasy dia satria hitako ho tsy dia misy fampianarana mozika amin'ny teny malagasy mihitsy "eto amin'ny aterineto".

Izany akory tsy midìka fa tsy azo ampianarina amin'ny teny malagasy ny mozika. Ho porofo dia jereo ireo boky marobe mampianatra mozika amin'ny teny malagasy, izay mameno ny trano fivarotam-boky isankarazany (ao analakely, antaninarenina, ary manerana ny faritany). Ny antony tsy hahaizantsika ireo voambolana malagasy ireo dia noho isika tsy zatra mamaky boky malagasy fotsiny. Heverintsika matetika fa raha vao teny malagasy dia tranainy, tonta sy sarotra azo. Toa efa milentika ao an-tsaintsika matetika fa ny boky malagasy dia tsy dia ahitàna zavatra vaovao intsony :). Mety hisy fahamarinany ihany io teniko farany io : fa amiko ... ny vahaolana dia tsy ny fanariana ny teny malagasy fa ny fampiasàna izany ho amin'ny teknolijia sy zava-baovao rehetra.

Ampahatsiahiviko ireo mpamoron-kira malagasy fahiny izay nanoratra ny hirany amin'ny fomba malagasy (solfa ombàna voambolana teknika malagasy) hatry ny nidiran'ny soratra tao madagasikara (1818), izy ireo dia nampianatra izany amin'ny teny malagasy, ary nanoratra boky maro amin'ny teny malagasy.

Hoy ianao hoe : maninona raha mamorona blaogy amin'ny teny frantsay, dia avy eo mampianatra mozika amin'ny teny frantsay ...
-->Raha manao izany aho dia heveriko ho tsy misy dikany sy tsy misy mampiavaka azy intsony ny blaogiko ... satria efa betsaka ireo blaogy frantsay mampianatra mozika.

Ampahatsiahiviko koa (ary ity no tena fototry ny fijeriko, izay efa fantatry ny mpahalala ahy rehetra) : afaka atao teny mahery sy matanjaka noho ny tenim-pirenena rehetra ny teny malagasy raha tiantsika ny hahatonga izany. Lavitr'ezaka tokoa izany fa tsy nofinofy akory, ary ny fanalahidy dia tsy misy afa-tsy ny fitiavantsika, ny fampiasàntsika, ary ny fanaparitahantsika azy.

Na ireo teny vitsivitsy matanjaka ankehitriny ireo aza ange ka vao haingana dia vao haingana e! Fa nanana finiavana hanitatra sy hampivoatra ny teniny izy, ary izany no antony mampahalaza ny teniny.

Efa nohazavaiko kely io fivoaran'ny teny anglisy sy frantsay io a t o . Iangaviako indrindra ianao hanokatra io ary hamaky ilay tapany faha-3. Dia mba lazao ny fijerinao raha tsy mahadiso ... fa izany no tena ilaintsika.

Misaotra hatrany!

Posted by: Tokinao at 2009/04/14, 19:13
Comment Icon Fisaorana

Izaho izany efa ela no nitady mpampianatra na 'tutoriel' momba ny solfa t@ net fa tsy nisy, angamba kosa efa fotoanan ny fisaorana Andriamatoa Tokinao, izao dia misaotra leiretsy fa tongava amin'izay tanjona irina a !!
Misaotra betsaka e !
Ho tahian'ilay Ray be fitiavana anie ise !

Posted by: Ilay tia fihavanana at 2009/04/21, 12:51
Comment Icon SOLFA

Miarahaba e raha mba azonao atao dia mba omeo solfa an'ilay classique be hoe:haleloia,haleloia,haleloia...andriamanitra no mpanjaka haleloia haleloia,tsy tsaroako na i Handel na i Mozart no nanao azy.

Posted by: Andriamahenina at 2009/07/21, 04:40
Comment Icon tsara

Aona Nandrian a. Vaovao sy maresaka. nahita ilay sary a d t anontany we ianao v no nanao ilay blog.
Un tou cas, mafinaritra e

Posted by: Aina at 2010/03/04, 11:29
Comment Icon Solfa

Miarahaba anareo rehetra mpisera ato amin'ity tranokala Solfa ity ny tenako.

Tena mahafinaritra ny tanjonao ry Tokinao a!
Satria izaho izao mba te hahay Solfa satria mpampianatra hira, nefa tena tsy mahay mihintsy fa efa zatra manao kapo-batana be fahatany fotsiny.
Dia raha mba mety omeko anao ny feoko dia mba hataonao Solfa raha tsy mampaninona anao.
Misaotra mialoha amin'ny fiaraha-miasa sy fifanampiana.
Dia mahereza hatrany !amin'ny zavatra izay atao é!!!

Posted by: Johary at 2010/03/30, 07:26
Comment Icon solfa

azafady e! mba te afatra ra mba misy logiciel fanoratana solfa fa atao am excel le izy de ela be. misaotra!

Posted by: herymi at 2010/04/03, 12:34
Comment Icon

Aina > misaotra indrindra e! Fa ianao zao tsy haiko tsara : iary prom amiko ve sa ilay prom zandriko moa ? hihihi

Johary > Miarahaba sy misaotra anao koa. Toa ho sarotra amiko ry Johary ny hamadika feo ho solfa 'ko. Miala tsiny indrindra fa tsy kinga amin'io aho.

herymi > tena tsy mahalala aho 'ko. Ianao aza io mba nanoro hevitra ahy, satria ny ahy dia soratako tanana mihitsy :).

Mankasitraka e

Posted by: tokinao at 2010/04/23, 14:04
Comment Icon solfa

tena ef nahita fika dray za nanaovan anle solfa. ef misy maromaro ato amiko de mitape note ftsn sisa, mis 4/4 , 2/4 , 3/4 ,6/4 ... ze mila de afaka mifampiresaka ao am herymi2000@gmail.com. Mankasitraka e! "Fa tsara ny mihira ho an'Andriamanitra."

Posted by: herymi at 2010/05/20, 17:20
Comment Icon logiciel

Manao ahoana daholo isika. Tena mba mitady mafy logiciel fanaovana solfa izany raha mba mety. Misaotra

Posted by: Harv at 2010/06/20, 18:55
Comment Icon mHhWPMUFuksFhvmMxSa
2VBvK4 jizwtynjjbqw, [url=http://fazmbabgykle.com/]fazmbabgykle[/url], [link=http://jlahgjqaejiw.com/]jlahgjqaejiw[/link], http://ehthxbuqdrsj.com/
Posted by: nzpook at 2010/09/10, 08:37
Comment Icon mianatra

ary ahoana ny momba ny naoty double crchets

Posted by: tolotra at 2010/10/16, 07:27
Comment Icon Solfa

Tena vaovao be fa vao omaly no nanomboka hianatra solfa
Henjana be lay an
Ahoana no atao mba hitadidiana ireo noty?

Posted by: Tsivongo at 2011/03/23, 09:09
Comment Icon Logiciel fanoratana solfa

Slt,zao vao hitako ty blaogy ty d ùmiarhaba antsika rehatra
Saika mba hanontany aho hoe sao dmba misy manana lien logiciel fanoratana solfa kay nareo ato ô!!!

Mba meo lien raha misy mahafantatra

Merci bcp

Posted by: Eric at 2011/07/07, 06:46
Comment Icon misaorana

tena misaotra betsaka mihitsiny fa tena ilaina ity zavatra natonao ity satria misy olona menatra rah ateny hoe tsy haiko na de ny mamaky io solfa io ary ..... T vraiument gentil T coul....=(^_^)=

Posted by: thierry at 2011/07/15, 08:46
Comment Icon fiarahabana

manaona doly ô! fa otrinona izao ny manao play back na hira iray e, so d mis afaka manampy ahy, misaotra ^^o

Posted by: rakotomalala tsiriniaiana at 2011/09/18, 15:47
Comment Icon Faniriana

Efa anatiny fianarana mitendry solfa aho am zao.Maniry mba hisy logiciel fanoratana solfa sy solfege fa mahaliana be ny mozika.Misaotra tompoko

Posted by: Jean Chri at 2011/09/20, 06:59
Comment Icon Boky

Akory aby,mbola misy ve lay bokin'i charles RASOANAIVO iny de mba aiza no misy azy.
Tena ilaiko lay izy fa te hianatra solfa ia.
Misaotra,vloma

Posted by: Tsivongo at 2011/10/19, 10:33
Comment Icon teny malagasy

tsy misy ohatran ny mireny gasy ry zareo a! haintsika nge io e ? hajao izy e !

Posted by: tantely at 2011/11/16, 11:41
Hampiditra hevitra

E-mail me when comments occur on this article
 
Atolotry ny Blaogy.com sy Lifetype