Tokinao

« Ireo mpitondra hafatra - Les messagers | Main | Lalao : Mitady feom-behivavy :-) 14/08/08 »

Hiram-pirenena gasy sy frantsay
2008/07/26,08:47

 

Nisy resaka naroson'olona izay tatsy @ dinika serasera, milaza fa : "Ry Tanindrazanay malala" hono dia natao akaiky kokoa ny hiram-pirenena frantsay "La Marseillaise"ary nahatsiaro tena "voatsindrona kely" mihitsy hono ny fony tamin'izany.

Tsy dia mitovy hevitra amin'izany loatra aho ka novaliako io lohahevitra io, ary nataoko dika-petaka ato ny valiny narosoko. Ny ekeko dieny ety am-piandohàna dia ny hoe "samy vokatry ny tantaram-pirenena, ary taratry ny vanim-potoana namoronana azy hatrany ny hiram-pirenena iray".

'Ndao ange ampitahaina ireo hiram-pirenena roa ireo e :

hiram-pirenena Malagasy : RY TANINDRAZANAY MALALA O!

I-
Ry Tanindrazanay
malala ô
Ry Madagasikara soa.
Ny
fitiavanay anao tsy miala,
Fa ho anao ho anao doria tokoa.


Fiverenana :
Tahionao ry Zanahary
'Ty Nosindrazanay ity
Hiadana sy ho finaritra
He sambatra tokoa izahay.

II-
Ry Tanindrazanay
malala ô
Irinay mba hanompoana anao
Ny tena sy fo fanahy anananay
'zay sarobidy sy mendrika tokoa.
--->Fiverenana

III-
Ry Tanindrazanay malala ô
Irinay mba
hitahiana anao,
Ka Ilay
Nahary izao tontolo izao
No fototra ijoroan'ny satanao.
--->Fiverenana

Fanadihadiana fohy:

    Ny teny hoe "malala", "fitiavana" amiko dia mitory fifikiram-po.Itarafana io fa olon'ny fo ny malagasy.
    Ny hoe "doria", kosa dia milaza fanantenana alavitra be, izany hoe finoana. 
"Tahionao ry Zanahary" : milaza mivantana fa olon'ny finoana ny malagasy. Amin'ny- lafiny iray hafa koa dia mitory "tsy fahafaha-manotra" koa izy io, na koa fiantorahana amin'ny hery iray tsy takatry ny saina. "Bibilava hazan'olona hoy ny ntaolo, tsy tànana hamely, tsy tongotra hitsipaka fa Andriamanitra no andrasana".
 

Raha ireo no jerana dia :

Tsy hita taratra ao mihitsy izany hoe "herisetra izany", eny fa na dia ny "valifaty aza". Ary ny Ny Malagasy dia miandrandra fanavotana avy any amin'Andriamanitra (asa raha mbola voamarikareo izy eo @ fiainantsika ankehitriny) fa tsy amin'ny alalan'ny ady. Ny mifanohitra amin'izany ady aza no zava-tra andrasantsika : diany fitalahoana hatrany amin'ireo vazaha, ny fiandrandràna fahagagana avy amin'ireo mpitondra (hitantsika taratra ity rehefa fotoanan'ny fampielezan-kevitra). Marihiko fa fandinihina faobe ity ka tsy marina amin'ny malagasy rehetra Wink.

xxxxxxxxxxxxxxx--------------------------------xxxxxxxxxxxxxxx

hiram-pirenena frantsay : LA MARSEILLAISE

1er couplet :


Allons enfants de la Patrie,
Le jour de gloire est arrivé !

Contre nous de la tyrannie = ho toherintsika ny didin'ny be sandry sy ny fanjakazakàna
L'étendard sanglant est levé, (bis) = atsangana izao ny saina voahoso-drà.
                                                                                            Izany hoe : mahazo mandatsa-drà daholo isika.

Entendez-vous dans les campagnes = miparitaha ianareo any ambanivoitra
Mugir ces féroces soldats ? = ataovy izay hampikonaina ireo miaramila fahavalo
Ils viennent jusque dans vos bras = izay tsy misalasala manatona antsika
Égorger vos fils, vos compagnes ! = ary manapaka ny tendan'ny zanakareo  sy vadinereo.

------->Refrain :

Aux armes, citoyens = raiso ny basy ry olom-pirenena
Formez vos bataillons
= mamorona antoko mpiady
Marchons, marchons ! = andao andao
Qu'un sang impur = Mba ho rà maloto
Abreuve nos sillons !
= no hamelombelona sy hameno ny sahantsika.

            Ajanoko eo @'io andininy voalohany io ny fandikàna sy fanazavana. Hita ao fa mifanohitra be amin'ny "Tanindrazanay malala ô" ny votoatiny :
               Hita taratra ao ny finiavan'ny frantsay "hamaly faty" ireo fahavalony (izay ny anglisy tamin'izany vaninandro izany). Ireo teny maro, toy ny "rà" (sanglant), basy na fitaovam-piadiana" (armes), kosa dia mitory fa "ny ady" na koa "famonoan'olona" dia vahaolana andrandrain'ny frantsay mba hanavotany ny Tanindrazany. Fa tsy ny fiandrandrana an'Andriamanitra toa ny antsika

            Maro ireo teny maherihery na/sy mitory herisetra ao amin'ny andiny sasany, ka diniho ange e! Nataoko sora-matevina izy ireo.


Couplet 2 :
Que veut cette horde d'esclaves, : izany hoe andevony hono ireo mpanafika
De traîtres, de rois conjurés ? : sady mpamadika
Pour qui ces ignobles entraves,
Ces fers dès longtemps préparés ? (bis)
Français, pour nous, ah ! quel outrage : ry frantsay, fahafaham-baraka sy tsy azo leferintsika izany
Quels transports il doit exciter !
C'est nous qu'on ose méditer
De rendre à l'antique esclavage !


------->Refrain.

Couplet 3 :
Quoi ! des cohortes étrangères
Feraient la loi dans nos foyers !
Quoi !
ces phalanges mercenaires
Terrasseraient nos fiers guerriers ! (bis)
Grand Dieu ! par des mains enchaînées
Nos fronts sous le joug se ploieraient
De vils despotes deviendraient
Les maîtres de nos destinées !

------->Refrain.

Couplet 4 :

Tremblez, tyrans et vous perfides
L'opprobre de tous les partis,
Tremblez ! vos projets parricides
Vont enfin recevoir leurs prix ! (bis)
Tout est soldat pour vous combattre,
S'ils tombent, nos jeunes héros,
La terre en produit de nouveaux,
Contre vous tout prets à se battre !

------->Refrain.

Couplet 5 :

Français, en
guerriers magnanimes,
Portez ou retenez vos coups !
Epargnez ces tristes victimes,
A regret s'armant contre nous. (bis)
Mais ces despotes sanguinaires,
Mais ces complices de Bouillé,
Tous ces tigres qui, sans pitié,
Déchirent le sein de leur mère !
------->Refrain.

Couplet 6 :
Amour sacré de la Patrie,
Conduis, soutiens nos bras vengeurs
Liberté, Liberté chérie,
Combats avec tes défenseurs ! (bis)
Sous nos drapeaux que la victoire
Accoure à tes mâles accents,
Que tes ennemis expirants
Voient ton triomphe et notre gloire !
------->Refrain.


Couplet 7 (dit couplet des enfants) :
Nous entrerons dans la carrière
Quand nos aînés n'y seront plus,
Nous y trouverons leur poussière
Et la trace de leurs vertus (bis)
Bien moins jaloux de leur survivre
Que de partager leur cercueil,
Nous aurons le sublime orgueil
De les venger ou de les suivre
------->Refrain :

Dia izay . Fanadihadiana ihany ny ahy ... ka inona no hanampianareo azy ? 

Hevitra

Comment Icon

Hi hi - vao hitako tao amin'ny forum ity fanadihadiana ity.

Marina aloha araka ny heviny e ! Fa ny fahitako azy dia ny firafitry ilay "tononkalo" no tian'ilay olona nolazaina.

Posted by: pissoa at 2008/07/26, 11:23
Comment Icon tsy azoko ...

pissoa > mba azavao hoa fa mety ho izaho 'zany no tsy mahazo resaka :)

Posted by: Tokinao at 2008/07/26, 11:27
Comment Icon

Tsy haiko koa ka fa ilay izy nanao ohatra hoe

Ry Ta ni ndra za nay ma la la ô, Ry Ma da ga si ka ra soa.

A llons en fants de la Pa tri e, Le jour de gloi re est ar ri vé !

(Hi hi - ilay e @ Patrie io mantsy toa tena tenenina raha tsy diso aho.)

Io no nahatonga ahy nieritreritra an'izany. hi hi hi

Posted by: pissoa at 2008/07/26, 11:41
Comment Icon ah ok! :)

.

Posted by: Tokinao at 2008/07/26, 13:00
Comment Icon

Ny fahavalo tiany lazaina eto tsy ny Anglisy raha tamin'ny andron'ny revolisiona fa ny mpanjaka sy ny mpanaradia azy "royalistes". Heverina ho fahavalon'ny revolisionera tamin'izany fotoana. Araka ny fijeriko azy ihany anefa izany/

Posted by: jentilisa at 2008/07/26, 13:08
Comment Icon curseur

oaay ! lasa soavaly mena mihazakazaka ny curseur-ko.

Posted by: CrazyHorse at 2008/07/26, 14:24
Comment Icon ok

jentilisa > marina tokoa ny anao. Tamin'ny taona 1792 tokoa no noforonina izy ity (izany hoe nifandraika t@ révolution), ary efa taon-jato maro talohan'izany no nialàn'ny fanjakana anglisy teto Frantsa (1429).

Ny mba mahatsikaiky ahy fotsiny dia ny hoe : maninona io hira io no noraràn'i Napoléon tamin'ny fotoan'androny, nefa izy no nahazo tombony indrindra tamin'ny revolisiaona :).

Manarak'izany, mahatsikaiky koa ny fizotran'ny tantara : Ny "extreme droite" frantsay ankehitriny dia mangataka ny fanovàna ny fetim-pirenena frantsay mba hifanandrify amin'ny fandresena ny Anglisy. Etsy andaniny anefa dia indraindrainy koa ity "la marseillaise" (izay mariky ny revaolisiaona) ity ho fanevan-dry zareo :).

Posted by: Tokinao at 2008/07/26, 16:23
Comment Icon

aiza klou le sovaly menamena izany e, efa ela izy iny izay tsy hitako !
Ny ahy ny feony indray no hitako mitovitovy satria ilay sofiko tsy mba sofina mahay mozika ka rehefa miara-miakatra sy miara-midina dia mitovitovy amiko :-P

Posted by: ikalamako at 2008/07/26, 23:50
Comment Icon ok

Ikalamako--> ka le soavaly matahotra mozilla 'ko :).

Ikalamako, Pissoa-->iny resaka "feon-kira" iny no tsy tao an-tsaiko. Tsy aleo ve ny votoatiny no tena jerena e! Raha samy hijery ny "endriny" ihany ("forme" fa tsy "fond") : Ny zana-tany frantsay fahiny hafa aza ange ka amin'ny teny frantsay ny hiram-pireneny e!
Ohatra fotsiny : ireo firenena "afrique noir" (cameroun, togo, mali, tchad, Burkinafaso,...), Canada (izay "bilingue" ny azy).

Tsy hoe tsy manana ny tenim-pireneny akory izy ireo, fa tsy hainy ny niaro ny teniny. Ireo mpitondra antsika kosa mba niady (ary tena niady) hahatonga ny teny malagasy mba haharitra hatramin'izao fotoan'andro iainantsika izao.

Tsy aleo ve mba jerena ihany ny lafin-tsaran-javatra indraindray e! Sady tsy i Madagasikara ihany koa ange no hany firenena eto amin'izao tontolo izao ity e! Tsy maintsy mba nandinika ireo an'ny hafa rehetra isika.

Aiza moa no nahalalantsika an'izay hamorona hiram-pirenena raha tsy noho ny fifandraisana tamin'ny tany ivelany (laFrantsa sy ny Angletera).

eritreritra ka alefa e :-)!

Posted by: Tokinao at 2008/07/27, 19:11
Comment Icon

:-) ny feony hitako nitovitovy fotsiny no nolazaiko kah, fa ny hiram-pireneko maha-saro-piaro ahy kah. Nitovitovy fa tsy hoe nitovy ange e (resaky ny tsy manana argument ny ahy satria tena tsy nohalaliniko loatra ilay izy, fa patriotisme fotsiny ny ahy, lol)

Posted by: ikalamako at 2008/07/27, 22:31
Comment Icon

misy fanakavahana mihitsy eto amin'ny aterineto kle. Tonga dia hitany ve hoe mozilla no ambasadera-ko ato dia laviny. tssss

Posted by: ikalamako at 2008/07/27, 22:33
Comment Icon ok

ikalamako-> izay alo de marina e! Tsy mbô navelanareo hitsidika anareo ilay soavaly kely fa dia ampitahorinareo @ mozilla hihihi.
Tena "discrimination positive" tsotra 'izao :-P.

Posted by: tokinao at 2008/07/29, 20:12
Comment Icon

Refa otr'reny dia ataovy hoe: mitovy ny lohan'la hahaha

na hoe zany nga no betsaka any :)

Posted by: simplex at 2008/07/29, 22:25
Comment Icon hehehe

simp > mampme mits nareo zany :)

Posted by: tokinao at 2008/08/08, 08:10
Hampiditra hevitra

E-mail me when comments occur on this article
 
Atolotry ny Blaogy.com sy Lifetype